Tilintarkastus ja kirjanpito

Tämän päivän talouden vaatimukset ja lainsäädännön muutokset tuovat tilintarkastus- ja kirjanpitoyritykselle sekä mahdollisuuksia että haasteita, kuten siirtyminen kohti valtioiden rajat ylittävää toimintaa. Osakkaana tai johtajana ymmärrät hajautettujen käytäntöjen hallinnan tärkeyden ja sen, kuinka tehokkaampi viestintä ja yhteistyö työryhmien kesken voi auttaa takaamaan menestymisen. Aika joka kuluu ihmisten sovittaminen työtehtäviinsä, voitaisiin käyttää paremmin asiakassuhteiden kehittämiseen. Aika joka kuluu kustannusten tilitykseen, voitaisiin käyttää tuotantotuntien maksimointiin kautta koko organisaation.

Epicor® for Service Enterprises -ratkaisu tarjoaa sinulle pohjan menestykseen kokonaisvaltaisen closed-loop käytännönhallintaratkaisun avulla, joka tukee viittä tärkeintä palvelukeskeistä prosessia kaikkien tilintarkastus- ja kirjanpitoyritysten takana: liiketoiminnan kehitys, töiden tehokas resursointi, sovittujen toimitusten hallinta, taloustoimintojen virtaviivaistaminen sekä määräysten noudattaminen ja liiketoimintasuorituksen analysointi.

Ratkaisuja liiketoimintasi haasteisiin

  • Käytäntöjen kehittäminen kontakti- ja tiedonhallintaominaisuuksien avulla;
  • Uusien mahdollisuuksien ja olemassa olevien asiakassuhteiden hallinta sekä tilienhallintamahdollisuudet yhdellä asiakassuhdenäkymällä;
  • Asiakaskirjeenvaihdon ja työdokumenttien hallinta kattavien Microsoft SharePoint® -järjestelmän avulla;
  • ”Quick Engagements” -pikakirjausmenetelmä helpottaa töiden kirjaamista oletusasetuksilla ja työpohjilla;
  • Tarkka ajanhallinta, käytettävissä olevien työkoodien hallinta ja määräämättömien kirjausten hallinta;
  • Maksimoi resurssien käyttö ja suorituskykysi suuremmalla näkyvyydellä sekä nykyisiin että tuleviin henkilöstötarpeisiin;
  • Tehokas WIP:n hallinta ja yksityiskohtaiset laskutusprosessisuunnitelmat sekä laskujen yhdistämismahdollisuus;
  • Kokonaisvaltainen prosessinhallinta ja työnkulun organisointi lisää joustavuutta liiketoiminnassa.

Epicor for Service Enterprises -ratkaisun avulla voit odottaa parannuksia tehokkuudessa, töidenhallinnassa, resurssien käytössä, asiakastyytyväisyydessä ja yleisessä näkyvyydessä, mikä johtaa tehokkaampaan käytäntöjen hallintaan.

Olipa yrityksesi keskisuuri henkilöyhtiö tai rajavastuuyhtiö, Epicor for Service Enterprises tarjoaa sinulle työkalut, joilla hallitset nopeaa kasvua, tehostat toimintaasi ja toteutat visiosi.