Skip to main content

Luottoyhtiöt

Luottoyhtiöt toimivat ympäristössä, jossa tapahtuu jatkuvasti yhdistymisiä, säännökset lisääntyvät ja asiakkaiden vaatimustaso kasvaa. Monia luottoyhtiöitä kuormittavat paperipohjaiset prosessit, lisääntyneet dokumentointivaatimukset ja integroitujen ohjelmistosovellusten puute.

Näiden haasteiden lisäksi luottoyhtiöiden on tasapainotettava kustannusten vähentämisen tarve korkeamman palvelutason asettamiin vaatimuksiin. Epicor® for Financial Services -ratkaisun avulla voit tehdä molemmat ja odottaa parannuksia tehokkuudessa, asiakastyytyväisyydessä ja yleisessä näkyvyydessä.

Ratkaisuja liiketoimintasi tavoitteisiin

  • Parantunut näkyvyys ja tietojen virheettömyys automaattisen ja päivittäin tarkastettavan tiedonsiirron myötä
  • Parantunut kassatilanne manuaalisten, kaksinkertaisten ja virheellisten maksutapahtumien poistuessa
  • Hallinnollisen taakan väheneminen parantuneen tehokkuuden ja alhaisempien rahoitusjärjestelmien kustannusten myötä, mikä mahdollistaa toiminnan henkilöstön määrää lisäämättä
  • Parantunut suunnittelukyky, integroidut ja joustavat raportointi-, budjetointi- ja ennustusratkaisut
  • Parantunut liiketoiminnan ennakoitavuus luotettavan ja selvän johdon raportoinnin ja analyysin ansiosta
  • Parantunut jäsenkokemus ja tyytyväisyys ihmisten, prosessien ja sovellusten integroinnin myötä

Epicor for Financial Services on tehokas liiketoimintaohjelmistoratkaisu, joka tarjoaa palkituilla integroiduilla sovelluksillaan jatkuvasti lisääntyville luottoyhtiöille juuri sellaista joustavuutta ja näkyvyyttä, jota tarvitset kasvattaaksesi yritystäsi kannattavasti optimoimalla tärkeimmät resurssisi.