Banking

Aluepankit toimivat samassa monimutkaisessa ympäristössä kuin suuremmat kansalliset ja monikansalliset pankit, ja niihin vaikuttavat yhdistymiset, kauaskantoiset säännökset ja yhä vaativammat asiakkaat, joiden uskollisuutta ei voi pitää itsestään selvänä. Monia aluepankkeja kuormittavat paperipohjaiset prosessit ja integroitujen ohjelmistosovellusten puute, mikä vaikeuttaa sekä voittojen että markkinaosuuden saavuttamista.

Näiden haasteiden lisäksi aluepankkien on tasapainotettava kustannusten vähentämisen tarve korkeamman palvelutason ja uusien portfoliotarjousten asettamiin vaatimuksiin. Epicor® for Financial Services -ratkaisun avulla voit tehdä molemmat ja odottaa parannuksia tehokkuudessa, asiakastyytyväisyydessä ja yleisessä näkyvyydessä.

Ratkaisuja liiketoimintasi tavoitteisiin

  • Lisääntynyt näkyvyys ja tietojen tarkkuus saumattomalla asiakaspalvelutilojen, toimistojen ja rahoitusjärjestelmien integroinnilla
  • Parantunut kassatilanne manuaalisten, kaksinkertaisten ja virheellisten maksutapahtumien poistuessa
  • Hallinnollisen taakan väheneminen parantuneen tehokkuuden ja alhaisempien rahoitusjärjestelmien kustannusten myötä, mikä mahdollistaa toiminnan henkilöstön määrää lisäämättä
  • Parantunut suunnittelukyky, integroidut ja joustavat raportointi-, budjetointi- ja ennustusratkaisut
  • Parantunut liiketoiminnan ennakoitavuus luotettavan ja selvän johdon raportoinnin ja analyysin ansiosta
  • Parantunut asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys

Epicor for Financial Services on tehokas liiketoimintaohjelmistoratkaisu, joka tarjoaa palkituilla integroiduilla sovelluksillaan juuri sellaista joustavuutta ja näkyvyyttä, jota tarvitset kasvattaaksesi yritystäsi kannattavasti optimoimalla tärkeimmät resurssisi.