Ohjelmistoratkaisut palvelualalle

Palveluorganisaatioiden on säilytettävä korkea palvelutaso yhä lisääntyvien lainsäädännöllisten vaatimusten ja asiakkaiden kasvavien odotusten keskellä. Nämä paineet vaativat kokonaisvaltaista ratkaisua, joka koostuu palvelukohtaisista toiminnoista kuten mahdollisuuksien hallinnasta, resurssienhallinnasta, portfolion hallinnasta, palvelujen jakelusta sekä budjetoinnista ja hankinnoista, joita tukevat laajat raportointi- ja analysointitoiminnot. Lisäksi palveluyritysten kohtaamien jatkuvien muutosten vuoksi järjestelmien on oltava hyvin joustavia.

Epicor Services-ohjelmisto on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka avulla voidaan resursoida liiketoimintaa, hallita palvelujen jakelua, virtaviivaistaa taloushallintoa ja analysoida liiketoimintasuoritusta koko palveluorganisaatiossa. Viimeisintä teknologiaa hyödyntävä Epicor Services -ratkaisu tarjoaa reaaliaikaisen ja tarkan kuvan palveluyrityksestä niin, että toimintoja voidaan hallita proaktiivisesti ja varmasti. Ratkaisuun sisältyvä liiketoimintaprosessinhallinta tarjoaa joustavuutta liiketoiminnan kehittyessä.

Palveluorganisaatioille tarkoitetut ohjelmistoratkaisut optimoivat liiketoimintaprosessia ja auttavat laajentamaan arvoketjua, kasvattamaan tuottoa ja tehostamaan toimintaa.

Ota selvää toimialakohtaisista ohjelmistoratkaisuistamme

Lue lisää Epicorin Services -ohjelmistoratkaisusta