Toiminnanohjausohjelmisto: avaruus-, ilmailu- ja puolustusalan ratkaisut

Avaruus-, ilmailu- ja puolustusalan(A&D) tuotteiden valmistajan on määritettävä ja pohdittava päivittäin uusia haasteita ja vastattava niihin. On tosiasia, että avaruus-, ilmailu- ja puolustusalan toimintaympäristö on muuttumassa. Tätä muutosta on pystyttävä hallinnoimaan sellaisilla välineillä ja palveluilla, joiden avulla yritys erottuu paikallisista ja globaaleista kilpailijoista.

Epicorin® avaruus-, ilmailu- ja puolustusalan ohjelmistoon globaali toiminnanohjausta (ERP) sekä avaruus-, ilmailu- ja puolustusalaa koskeva valmistusohjelmaratkaisu. Se on tarkoitettu valmistusorganisaatioille, jotka toimittavat tuotteita ja palveluja avaruus-, ilmailu- ja puolustusalalle. Ratkaisu on perinteistä toiminnanohjausratkaisua kattavampi: se sisältää tuotehallinnan, projektinhallinnan, asiakkuudenhallinnan (CRM), toimitusketjun hallinnan (SCM) ja paljon muuta. Koska näitä aloja säännellään yhä enemmän, ratkaisua tukee vielä kattava taloushallinnon ohjelmisto.

Avaruus-, ilmailu- ja puolustusalan toiminnanohjausohjelmisto

  • Noudattaa tuotteita koskevia tiukkoja suuntaviivoja vankkojen tuotetietojen hallintaratkaisujen ansiosta.
  • Lyhentää läpimenoaikoja ja vähentää tuhlausta soveltamalla lean-strategioita.
  • Automatisoi vaatimustenmukaisuusmenettelyn ja täyttää ISO/AS9001-standardin vaatimukset käyttämällä kattavaa Epicor-laadunhallintaratkaisua.
  • Parantaa arviointia ainutlaatuisten tarjoustoimintojen ansiosta käyttämällä avaruus-, ilmailu- ja puolustusalan toiminnanohjausohjelmistoa.
  • Hallinnoi tarjouksia ja valvoo kustannuksia projektikohtaisesti uusien sopimusten turvaamiseksi ja toimitusten määräaikojen varmistamiseksi.

Epicorin avaruus-, ilmailu- ja puolustusalan ohjelmisto sisältää palkittuja integroituja sovelluksia. Ne takaavat yrityksille tehokkaan liiketoimintaratkaisun, joka tarjoaa niiden tarvitsemaa joustavuutta ja skaalautuvuutta. Lisäksi ne parantavat kannattavuutta optimoimalla tärkeimmät yrityskohtaiset resurssit.