Parantakaa asiakaspalveluanne ja toimitusketjunne tehokkuutta tukkukauppiaille luodulla ratkaisulla

Ohjelmistoratkaisut tukuille

Epicorin edistyksellinen teknologia ja 50-vuotinen kokemus auttaa tukkukauppoja kasvattamaan liiketoimintaansa nykyisillä erittäin kilpailluilla markkinoilla.

  • Huomatkaa, miten voitte hyödyntää kokeneen ja arvostetun järjestelmätoimittajan mukanaan tuoman lisäarvon ja pienemmän riskin
  • Tavoittakaa entistä useampia asiakkaita, parantakaa kannattavuuttanne ja motivoikaa työntekijöitänne pilvipalveluilla tai paikallisilla ratkaisuilla
  • Saatte itsellenne kaiken sen mitä tukkukauppiaat rakastavat, pienille ja keskisuurille tukkukauppiaille tarkoitettuna, integroituna end-to-end -ratkaisuna
  • Erottautukaa uudella asiakkaalle lisäarvoa tuovalla verkkokaupalla, tuotekiteillä ja -paketeilla, edistyneillä maksuvälineillä, mobiileilla esittelyillä ja toimituksilla sekä erikoishinnoittelulla

Luokkansa paras Epicor-jakeluohjelmisto

Tavoittakaa uusia asiakkaita ja parantakaa tuottavuuttanne erityisesti tukkukaupoille suunnitelluilla liiketoiminnan ratkaisuilla

Tavoittakaa uusia asiakkaita ja jakakaa entistä enemmän tietoa tehokkailla, täysin integroiduilla sähköisen kaupankäynnin palveluilla.

Lue lisää