Huoltohallinto

Jakelu- ja valmistussektoreilla katteet ovat jatkuvan paineen kohteina. Tästä johtuen monet yritykset panostavat parempaan asiakaspalveluun säilyttääkseen asiakkaansa ja lisätäkseen tuottoa.

Täyden hyödyn ottaminen tuotteen ja asiakkaan elinkaaresta on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Monet yritykset hukkaavat tuottomahdollisuutensa, koska eivät pysty vastaamaan palvelun kysyntään tai eivät tunnista tärkeimpiä asiakkaitaan ja heidän tarpeitaan. Epicorin huoltohallintoratkaisut auttavat yrityksiä koordinoimaan kaikki palveluprosessit ja varmistamaan resurssien ja materiaalien parhaan käytön oikeaan aikaan alhaisimmalla mahdollisimmalla hinnalla, suurimmalla mahdollisella tuotolla ja niin, että se johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen.

Toimiipa yritys sitten kenttähuollon tai talonsisäisen palvelukeskuksen piirissä, auttaa oikeanlainen huoltohallinto-ohjelmisto sopimusvelvoitteiden hallinnassa. Lisäksi erilaiset palvelutasosopimukset ja takuut hyödyttävät organisaatioita monin tavoin.

Ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteisiin

  • Epicor-huoltohallinto-ohjelmisto tukee palveluorganisaation vaatimuksia kokonaisvaltaisella ratkaisulla, jonka avulla voidaan hallita asiakaspalvelusopimuksia riskit ja mahdolliset ongelmat sopimuksen noudattamisessa huomioon ottaen.
  • Ratkaisu sisältää huollon aikataulutuksen, joka mahdollistaa huoltokäyntien ja resurssien tehokkaan suunnittelun. Toiminnon avulla yritys voi parantaa asiakastyytyväisyyttään ja pienentää kulujaan.
  • Kokonaisvaltaisten mobiiliratkaisujen avulla kentällä oleva huoltohenkilöstö voi pitää yhteyttä palvelukeskukseen ja työt voidaan kohdentaa tehokkaasti - tehty työ voidaan päivittää heti järjestelmään, jolloin laskutus on nopeampaa.