Tuotetietojen hallinta

Tuotetietojen hallinta (PDM) toimii prosessi- ja tuotehistorian keskeisenä tietovarastona ja edistää integraatiota ja tiedonvaihtoa kaikkien tuotteiden kanssa tekemisissä olevien käyttäjien, kuten projektipäällikköjen, asentajien, myyntihenkilöstön, ostajien ja laadunvalvontatiimien, keskuudessa.

Epicor tarjoaa valmistajille ohjelmistoratkaisut, joilla asennusdokumenttien, tuotantoreittien, muutostilausten, tilausten ja laatudokumenttien sisältämät tiedot voidaan käsitellä yhdellä koko yrityksen kattavalla ratkaisulla. Epicor PDM hoitaa kaikki tuotteen elinkaaren aspektit, ja sen avulla yritys voi hallita tuottamiensa sähköisten dokumenttien valtavaa määrää tukien samalla koko arvoketjua.

Ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteisiin

  • Materiaaliluettelon (BOM) hallinta, joka tukee yksitasoisia osaformaatteja. Ne tunnistavat lopputuotteisiin tarvittavat materiaalit ja komponentit
  • Monitasoinen materiaaliluettelonhallinta, joka sisältää komponentti- ja materiaalivaatimukset sisäisine ja ulkoisine reittivaiheineen ja tarjoaa täydellisen lopputuotteen näkyvyyden, suunnittelun, aikataulutuksen ja kustannuslaskennan
  • Yksityiskohtaiset reititykset, jotka tukevat tehokkaampaa suunnittelua, aikataulutusta ja kustannuslaskentaa
  • Automaattiset muutosilmoitukset tuotantotasolle viimeisimmillä tuotantoyksityiskohdilla sekä standardi- ja resurssivaatimuksilla
  • Täydellinen asennusten muutosten hallinta, versionhallintajärjestelmät, asennuksen työnkulun hallinta ja yksityiskohtainen kustannusanalyysi asennusprosessin aikana
  • Tuotteiden elinkaaren hallinta (PLM) tarjoaa keskustietovaraston prosessi- ja tuotehistorioita varten sekä käyttöliittymät lukuisiin CAD-järjestelmiin
  • Joustava ja tarkka tuotekustannusanalyysi asiakas-, osa-, tai työperusteisesti
  • Pitkälle räätälöitävien tuotteiden nopea konfiguroitavuus yksinkertaisen kysymys-vastaus-arvioinnin kautta, johon päästään tarjouksen, tilauksen, työn tai työjärjestyksen kirjauksen kautta