Yleiskuvaus
Kannattavuus
Tuottavuus
Yksinkertaisuus
Valmis tulevaisuuteen

Rakennettu valmistuksen kasvua varten

Kilpaile, kukoista ja kasva yhteyksien maailmassa. Epicor ERP auttaa valmistajia valjastamaan datan ja automaation tuottavuuden ja kannattavuuden hyväksi.

  • Helpota käyttäjien sopeutumista puhtaan ja modernin käyttöliittymän ja työkalujen avulla, jotta jokaisen työ on helpompaa.
  • Tee tuottavia päätöksiä hyödyntämällä oivalluksia, jotka auttavat sinua maksimoimaan tuoton ja voittomarginaalit.
  • Tee enemmän vähemmällä, kun löydät uusia tapoja tehdä yhteistyötä, innovoida ja automatisoida.
  • Skaalaudu ja kehity järjestelmän mukana, kun se auttaa sinua pysymään teknologian tahdissa Industry 4.0:n aikakaudella.

Mikä on ERP?

Hallitse kaikkia liiketoiminnan osa-alueita Epicor ERPin avulla

Suunnittelu ja aikataulutus

Ennakoi ja reagoi joustavasti muutoksiin asiakkaiden tarpeissa seisokkien ja tuotantohäiriöiden minimoimiseksi.

Lue Lisää

Palvelujen ja resurssien hallinta

Koordinoi palveluprosesseja, jotta tarvittavat resurssit ja materiaalit ovat käytettävissä oikeaan aikaan ja edullisimpaan hintaan.

Lue Lisää

Myynnin hallinta

Tuota tarkkoja arvioita, tehosta tilauksesta laskutukseen -prosessia ja toimita tilaukset virheittä.

Lue Lisää

Asiakkuudenhallinta

Hallitse liidejä, asiakkaita, yhteystietoja ja tarjouksia – myyntimahdollisuudesta tilaukseen.

Henkilöstöhallinto

Hallitse globaalia työvoimaa – rekrytoinnista eläkkeelle siirtymiseen – ja luo kasvun kulttuuri.

Taloushallinto

Saat hyvän kuvan suorituskyvystä, kustannuksista ja riskeistä ja voit hallita talouteen liittyviä toimintoja

Yrityksen sisällönhallinta

Kerää, tallenna, hallitse ja nouda asiakirjoja ja sisältöä, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Lue Lisää

Projektinhallinta

Suunnittele ja toteuta yksinkertaisia tai vaativia, monitasoisia projekteja, joilla on tiukat kustannus- ja laskutusvaatimukset.

Lue Lisää

Tuotannonhallinta

Yksinkertaista prosesseja, vähennä jätettä ja paranna tuottavuutta kaiken tyyppisten tuotteiden kohdalla.

Lue Lisää

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka

Saat paremman kuvan yrityksen tilasta ja voit tehdä parempia päätöksiä.

Toimitusketjun hallinta

Hallitse kaikkia toimitusketjun osia entistä tehokkaammin, aina ennusteista toteutukseen.

Tuotehallinta

Paranna yhteistyötä suunnittelijoiden, hankintatoimen, tuotannon, myynnin ja laadunvarmistuksen välillä.

Menestystarinat

Big Ass Fans

“Epicor ERP kirjaimellisesti sitoo kaiken yhteen yrityksessämme ja tukee toimintaa aina siihen asti, kun tuote lähetetään asiakkaalle sovittuna ajankohtana.”

Greg Finley,
Production Manager

Philadelphia Mixing Solutions

“Tiedämme aina, mitä kunakin päivänä on toimitettava, mikä helpottaa selvästi tuotannon aikataulutusta.”

Ivy Ganster 
Vice President of Operations

Fibrebond

“Menestyksemme perustana on ollut muuttuviin markkinatarpeisiin vastaaminen uusilla tuotelinjoilla.”

Gerard Smolenski 
Bill of Materials Manager