Kannattavuus
Tuottavuus
Kasvu
Tulevaisuuden turvaaminen

Säästä aikaa ja vähennä kustannuksia kannattavuuden parantamiseksi

Epicor ERP:n luotettavat analyysitoiminnot mahdollistavat entistä paremmat, tosiasioihin perustuvat päätökset, jotka lisäävät kannattavuutta.

  • Seuraa tuotteiden kannattavuutta helppokäyttöisillä suorituskykymittareilla.
  • Porautumalla hetkessä tietoihin voit varmistaa, että tuotteet on hinnoiteltu mahdollisimman kannattavasti ja asiakasystävällisesti.
  • Tee perusteltuja päätöksiä käyttämällä ennakoivia analyysitoimintoja, jotka auttavat ymmärtämään muutosten vaikutukset ja optimoimaan varaston käyttöasteen.

”Meidän on tunnettava parhaat tavat lisätä kannattavuutta... Epicor ERP auttoi meitä joissakin tapauksissa nostamaan hintoja ja jopa eliminoimaan tuotteita, joiden ylläpito ei ollut kustannustehokasta.”

Cliff Brooks
Schaefer's Electrical Enclosures Inc.

Hallitse kaikkia liiketoiminnan osa-alueita Epicor ERPin avulla

Suunnittelu ja aikataulutus

Ennakoi ja reagoi joustavasti muutoksiin asiakkaiden tarpeissa seisokkien ja tuotantohäiriöiden minimoimiseksi.

Lue Lisää

Palvelujen ja resurssien hallinta

Koordinoi palveluprosesseja, jotta tarvittavat resurssit ja materiaalit ovat käytettävissä oikeaan aikaan ja edullisimpaan hintaan.

Lue Lisää

Myynnin hallinta

Tuota tarkkoja arvioita, tehosta tilauksesta laskutukseen -prosessia ja toimita tilaukset virheittä.

Lue Lisää

Asiakkuudenhallinta

Hallitse liidejä, asiakkaita, yhteystietoja ja tarjouksia – myyntimahdollisuudesta tilaukseen.

Henkilöstöhallinto

Hallitse globaalia työvoimaa – rekrytoinnista eläkkeelle siirtymiseen – ja luo kasvun kulttuuri.

Taloushallinto

Saat hyvän kuvan suorituskyvystä, kustannuksista ja riskeistä ja voit hallita talouteen liittyviä toimintoja

Yrityksen sisällönhallinta

Kerää, tallenna, hallitse ja nouda asiakirjoja ja sisältöä, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Lue Lisää

Projektinhallinta

Suunnittele ja toteuta yksinkertaisia tai vaativia, monitasoisia projekteja, joilla on tiukat kustannus- ja laskutusvaatimukset.

Lue Lisää

Tuotannonhallinta

Yksinkertaista prosesseja, vähennä jätettä ja paranna tuottavuutta kaiken tyyppisten tuotteiden kohdalla.

Lue Lisää

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka

Saat paremman kuvan yrityksen tilasta ja voit tehdä parempia päätöksiä.

Toimitusketjun hallinta

Hallitse kaikkia toimitusketjun osia entistä tehokkaammin, aina ennusteista toteutukseen.

Tuotehallinta

Paranna yhteistyötä suunnittelijoiden, hankintatoimen, tuotannon, myynnin ja laadunvarmistuksen välillä.

Success Stories

”Epicor ERP kirjaimellisesti sitoo kaiken yhteen yrityksessämme ja tukee toimintaa aina siihen asti, kun tuote lähetetään asiakkaalle sovittuna ajankohtana.”

Greg Finley,
tuotantopäällikkö

Lue Lisää

”Tiedämme aina, mitä kunakin päivänä on toimitettava, mikä helpottaa selvästi tuotannon aikataulutusta.”

Ivy Ganster,
operatiivinen johtaja

Lue Lisää

”Menestyksemme perustana on ollut muuttuviin markkinatarpeisiin vastaaminen uusilla tuotelinjoilla.”

Gerard Smolenski,
Tuotehallintapäällikkö

Lue Lisää