Skip to main content

Epicor käyttäjäryhmät

Täydennä tietojasi ja opi muiden kokemuksista. Epicoilla on käyttäjäryhmiä niin alueellisesti kuin kansainvälisesti, jotka tapaavat säännöllisesti. Näissä ryhmissä saat kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä, käyttäjät voivat jakaa kokemuksiaan ja Epicorin kanssa pääsee toimimaan avoimessa yhteistyöympäristössä. Lisäksi meillä on myös intressiryhmiä (SIG-ryhmiä), jotka koostuvat käyttäjistä tietyn toimialan sisällä. Käyttäjäryhmät ovat tärkeä linkki meille. Työskentelemme käyttäjäryhmän kanssa, kun suunnittelemme tulevia tuotteitamme.

Pohjois-Amerikan Epicor-käyttäjäryhmä

Lisätietoja käyttäjäryhmästämme ja siihen liittyvistä eduista, kuten alennus Perspectives-tapahtumaan rekisteröitymisestä, löydät osoitteesta epicorusers.org.

Epicor-Users-Group-Logo-opt.png

Epicor-ratkaisut on suunniteltu kunkin alan yksilöllisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, ja ne ovat saatavilla pilvipalveluna, hallinnoituna palveluna tai paikan päällä. Asiakkaat pystyvät paremmin hallitsemaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja keskittymään olennaisimpiin kasvua tuottaviin toimiin.