Ohjelmistoratkaisu palvelujen ohjaukseen

Palvelualan ammattilainen tietää ajan merkityksen ja sen, miten se näkyy lopputuloksessa. Aika joka kuluu ihmisten sijoittamiseen eri projekteihin, voitaisiin käyttää paremmin asiakaspohjan kasvattamiseen. Aika joka kuluu ajan ja kulujen kirjaamiseen, voitaisiin käyttää paremmin laskutettavien tuntien maksimointiin. Asiantuntijapalveluyritykset tuntevat rasitteet ja hakevat innovatiivisempia järjestelmiä, jotka vähentäisivät tuottamattomia työtunteja, virtaviivaistaisivat prosesseja ja parantaisivat tuottavuutta. Me Epicorilla® olemme auttaneet monia yrityksiä kohtaamaan tämän päivän dynaamisen kilpailuympäristön asettamat haasteet.

Epicorin Professional Service Automation (PSA) -ratkaisu tarjoaa paljon perinteisiä asiantuntijapalvelujen ohjausratkaisuja enemmän. Se kattaa koko yrityksen ja tarjoaa siten lukuisia etuja mille tahansa palveluorganisaatiolle.

Ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteisiin

  • Projekteja voidaan suunnitella proaktiivisesti ja tehdä asiantuntevampia päätöksiä - erityisesti hakiessa projektin tarpeita vastaavia kykyjä
  • Ajan ja kulujen kirjaaminen on helppoa
  • Laskutus on joustavaa
  • Tuottamattomat työtunnit voidaan minimoida, tuotot maksimoida, ja projektit suunnitella paremmin
  • Tuottoisempien sopimuksien hankinta helpottuu
  • Asiakassuhteen hallinta on täydellistä - prospektista palvelun toimitukseen, laskutukseen ja asiakastukeen asti
  • Vankat taloustoiminnot tarjoavat laajennetut ominaisuudet, jollaisia palveluorganisaatiot tarvitsevat - esimerkiksi projektikirjanpidon
  • Päätöksenteko helpottuu. Raportteja voidaan luoda henkilökunnan ajankäytöstä, tuottavuudesta ja tuotoista yhtiöittäin, projekteittain ja työntekijöittäin suunniteltuihin ja toteutuneisiin projektiraportteihin.
  • Käytetyn ajan ja kulujen syöttäminen, projektitietojen käsittely ja hyväksyminen, tai vaikkapa työnkulun, myyntisaamisten ja suunnitelmien seuranta on mahdollista missä tahansa paikasta riippumatta