Liiketoiminnan ensisijainen tavoite on kasvaa tuottoisasti. Vahva myynnin johto on olennaista sekä uusien asiakkaiden houkuttelemisessa että vanhojen säilyttämisessä. Myynnin automatisoinnin (SFA) avulla voidaan tehdä useammasta mahdollisesta asiakkaasta asiakas ja tähdätä niihin mahdollisuuksiin, joilla on eniten arvoa - ja näin lisätä tuottoa. Kokonaisvaltaiset SFA-strategiat auttavat ennakoivaa viestintää ja varmistavat, että jokaisella, joka on tekemisissä asiakkaiden kanssa, on käsillään virheettömät ja täydelliset tiedot.

Epicorin myynninjohtoratkaisut voivat parantaa myyntitiimin tehokkuutta. Niiden avulla myyntitiimit voivat hallita mahdollisia asiakkaita ja automatisoida hallinnolliset tehtävät – voiden näin keskittyä kestävien ja tuottoisien asiakassuhteiden rakentamiseen.

Ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteisiin

Tarjoukset ja tilaukset mahdollistavat toimintojen koordinoinnin myyntihenkilöstön, varastojen ja tuotantolaitosten, kuljettajien ja kirjanpitohenkilöstön välillä. Ne helpottavat tilien, kuljetusten, laskutuksen ja toimeksiantojen tehokasta hallintaa. Epicor myynninjohtojärjestelmä tarjoaa työkalut tarkkoihin arvioihin, tilaus-toimitusprosessin virtaviivaistamiseen, luotettavien arvioiden laskemiseen ja parempaan asiakaspalveluun.

Myyntiprosessin virtaviivaistamisella – keskittämällä pääsyn tuote-, hinta-, ja asiakastietoihin – tilaukset voidaan luoda vähin toimenpitein. Tämä johtaa kasvavaan myynnin tuottoon, kun toiminta on virheetöntä tarjouspyyntövaiheessa ja tilausprosessin aikana.  

Kysynnänhallinta

Kysynnänhallinta vastaa tämän päivän liiketoimintaolosuhteita. Se sisältää sähköisen tiedonsiirron (EDI) vaatimukset auttaen yrityksiä vähentämään suunnittelun ja hankintojen varoaikoja, joka mahdollistaa tuotannon nopeamman reagoinnin. Kysynnänhallintajärjestelmä luo sopimukset, jotka voidaan yhdistää tilauksiin ja tuotteiden liikkeellelaskuun kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Epicor-myynninjohtojärjestelmä keskittyy EDI:n kysyntäpuolen lisäksi myös tilausten täyttöpuoleen varmojen toimitusilmoitusten avulla, jotka asiakkaat saavat jokaisen toimituksen myötä. Kumulatiivinen kokonaisarvo ja todellinen vastaanotettu määrä lähetetään sähköisesti takaisin tarkistettavaksi sisääntulevien EDI-asiakirjojen avulla.

Epicor-myynninjohtoratkaisut tarjoavat kokonaisvaltaisen myynnin automatisoinnin, jonka avulla voidaan kehittää myyntiprosesseja maksimaalisen asiakastyytyväisyyden aikaansaamiseksi.