Taloushallinto

Yritysten menestyminen riippuu viime kädessä niiden kyvystä luoda ja ylläpitää tuottavaa liiketoimintaa. Kansainvälinen toimintaympäristö yhdistettynä määräysten noudattamiseen tarkoittaa, että talouden hallinta on yksi suurimpia haasteita ja mahdollisuuksia, joita yritykset nykyään kohtaavat.

Meidän tavoitteenamme on auttaa yrityksiä saavuttamaan vakaa taloushallinto pääkirjoista veroilmoituksiin, seurantaan ja yrityksen suorituskyvyn hallintaan– missä tahansa yritys sitten toimiikin.

Ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteisiin

Epicorin® taloushallintoratkaisut on suunniteltu automatisoimaan ja virtaviivaistamaan taloushallinnon prosessit työkaluin, jotka tukevat lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja luovat lisäarvoa oikea-aikaisen seurannan avulla. Tähän lukeutuvat:

  • Myyntisaamiset, lockbox-ohjelma, luottojen ja perittävien hallinta
  • Ostovelat, sähköinen varainsiirto, automaattinen tilausten täsmäys - mukaan lukien sähköisen Finvoice-verkkolaskuntukeminen
  • Pääkirja, kohdennukset, yhdistymiset ja eliminoinnit
  • Kassanhallinta, pankkitapahtumien tarkistus ja tositerajapinnat
  • Palkkakustannusten, kiinteän omaisuuden ja verojen hallinta
  • Budjetointi, ennustus ja suunnittelu

Parannettu läpinäkyvyys

Erilaiset säätelevät tahot ja tilintarkastusyritykset puhuvat taloushallinnon läpinäkyvyyden parantamisen puolesta, mutta monet yritykset toimivat yhä vertailukelvottomien tietolähteiden kanssa. Vaikka osastokohtaiset laskelmat ja perintäjärjestelmät saattavatkin olla riittäviä tämän päivän kirjanpidossa, ne menettävät nopeasti kelpoisuutensa, kun keskitetyn tiedon ja taloushallinnon läpinäkyvyyden tarve kasvaa. Epicorin taloushallinto-ohjelmisto tukee taloudellisen näkyvyyden tarvetta yrityksen koosta riippumatta.

Moniyhtiö, monivaluutta, monikansallinen

Menestyvät yritykset kasvavat ajan myötä. Tapahtuipa se sitten yritysostojen tai orgaanisen kasvun kautta, yhä useampi yhtiö painii usean liiketoimintayksikön hallinnoimisen kanssa. Epicor tietää, että erilaisten, usein globaalien liiketoimintayksiköiden hallinta tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia tiukemman kontrollin, pienempien toimintakustannusten, monikansallisuuden ja taloushallinnon yhtenäisyyden osalta. Näitä tarpeita tukeakseen Epicorin taloushallinto-ohjelmisto tarjoaa vankat moniyhtiö- tai monivaluuttatoiminnot sekä yhtiöiden välisten liiketapahtumien käsittelyn vastaten vahvasti globaalin taloushallinnon tarpeisiin.