Asiakkuudenhallinta

Yhteistyö on merkittävin tekijä kaikessa menestyneessä liiketoiminnassa. Kun työkalut, kuten sähköposti ja puhelinneuvottelut, ovat olleet käytössä pitkään, jakelijat ja teolliset valmistajat pohtivat jatkuvasti, miten ne voisivat parantaa viestintää ja reagointikykyä.

Yhteistyössä on kyse työskentelystä yhdessä jonkin tehtävän suorittamiseksi loppuun ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Osapuolina voi olla kaksi tai useampi ihmistä tai organisaatiota, jotka jakavat osaamista tai ratkaisevat ongelman. Liiketoiminnallinen yhteistyö edistää sosiaalista vuorovaikutusta niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Se lisää yhteistyön uusien tasojen kehittymistä eri osapuolten välillä, olipa kyse työntekijöistä, jotka työskentelevät saman projektin parissa tai asiakkaista ja toimittajista, jotka pyrkivät ratkaisemaan jonkin ongelman.

Epicor Social Enterprise

Epicor Social Enterprise (ESE) ilmentää yritysten yhteistyön uutta sukupolvea. ESE on suunniteltu muuttamaan yrityskulttuureita sekä lisäämään tehokkuutta ja innovointia aivan uudessa laajuudessa tarjoamalla alustan, joka edistää tietojen jakamista ja hankkimista.

Epicor Social Enterprise sisältää sosiaalisen median konseptit (hashtagit, maininnat, uudelleenpostaukset/jakaminen) mahdollistaaksen Epicor ERP:n käyttämisen entistä helpommin. Käyttäjät voivat seurata liiketoimintatavoitetta tai tapahtumaa koko sen elinkaaren ajan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä. Päivitysten jakaminen kollegojen, liiketoimintakumppaneiden ja jopa asiakkaiden tai toimittajien kanssa on helppoa sovelluksen sisällä tai sähköpostia käyttäen. Matkaviestinten käyttäjät voivat olla helposti yhteydessä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) liikkeellä ollessaan halutessaan esimerkiksi tarkistaa tilauksen tilan tai viestiä kollegan kanssa avoimessa palvelussa.

Osana omaa ERP-järjestelmää Epicor Social Enterprise tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tehdä tilauksiin, asiakkaisiin, toimittajiin, kokoonpanoihin, projekteihin tai mihin muuhun liiketoimintatavoitteeseen tahansa liittyvää yhteistyötä omassa ERP-järjestelmässä. Jäljitä tilausta koskevat tiedot helposti aivan alusta maksun saapumiseen asti ERP:n erityistoiminnon avulla tai erillisessä portaalissa.

Selvitä monimutkaiset liiketoimintahaasteet lisäämällä tietämystä koko organisaatiosta käyttämällä virallisia ryhmiä tai perustamalla vapaamuotoisia tiimejä (joukkoistaminen) tietoisena siitä, että ongelman ratkaisu dokumentoidaan täysin liiketoimintatavoitetta vastaten ERP-tietokannassa. Liiketoiminnan tietokantoja voidaan tarkastella tai niihin voidaan päästä sisäisesti ERP:stä tai käyttämällä Epicor Enterprise Search -hakutoimintoa tai hashtageja.