TEST

Yrityksen suorituskyvyn hallinta

Jatkuva suoritus ei ole vain mittausta ja seurantaa, vaan myös ennakointia ja toimintaa. Peruutuspeiliin katselu ei riitä viemään liiketoimintaa eteenpäin. Taitava suorituskyvyn hallinta vaatii taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja kykyä toimittaa tulokset ajoissa kaikille organisaation jäsenille, jotka niihin voivat vaikuttaa.

Epicorin® ohjelmistot suorituskyvyn hallintaan (Enterprise Performance Management, EPM) auttavat yritystä ymmärtämään mikä sille on tärkeää ja kuinka yrityksellä ylipäätään menee.

Ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteisiin

Epicor EPM on täydellinen työkalu- ja sovelluspaketti, jonka avulla voidaan suunnitella, toteuttaa ja tehdä analyyseja sekä strategisella että taktisella tasolla ja linjata liiketoiminnot yrityksen asettamiin tavoitteisiin. Tehokas liiketoimintatiedon hallinta (Business Intelligence, BI) on tärkeä osa mitä tahansa EPM-strategiaa, ja se on myös osana Epicorin ratkaisuja mahdollistaen tehokkaamman päätöksenteon yrityksen sisällä.

Epicor EPM sisältää budjetoinnin, suunnittelun ja ennustukset, laajennetut analyysisovellukset, kuten liiketoiminnan tuloskortit, tietovarastoinnin, liiketoimintakyselyt ja kattavat raportit, jotka ovat täysin yhteydessä Epicorin liiketoimintasovelluksiin.

Perusteellinen kokemuksemme suurimmista toimialasegmenteistä mahdollistaa toimialakohtaisten ja roolikohtaisten suorituskykyilmaisinten (KPI) tarjoamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaamme pääsee nopeasti vauhtiin omalle yritykselleen sopivan suorituksenhallintasovelluksen kautta.

Jokainen työntekijä vaikuttaa yrityksen lopulliseen suoritukseen. Epicor EPM-ratkaisun avulla työntekijät tietävät, mikä toimii ja mikä ei ja ne voivat ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tukeakseen yrityksen strategisia liiketoimintatavoitteita.