Mikä tahansa ala

Epicor ERP liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka

Vastaa neljään oleelliseen kysymykseen liiketoiminnasta. Mitä tapahtui? Miksi se tapahtui? Mitä on tapahtumassa nyt? Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lue lisää

Microsoft Excel -liitettävyys

Kun tarvitset taulukkolaskentaa, Epicor XL Connect mahdollistaa helpon Microsoft Excel -raporttien varman ja interaktiivisen luonnin suoraan ERP-datastasi.

Lue lisää

iScala-liiketoimintatiedon hallinta

Diagnostiset, kuvailevat ja ennustavat analyysityökalut antavat selkeämmän kuvan liiketoiminnastasi iScalan avulla.

Lue lisää

Yritystason valmistustieto (EMI)

Valvo prosessivalmistuksesi suorituskykyä reaaliaikaisesti ja auta tiimiäsi tunnistamaan mahdollisuudet ja toimimaan niiden perusteella käyttäen Epicor Informance EMI:tä.

Lue lisää

Microsoft Excel -yhdistettävyys

Kun taulukkolaskentaohjelmat ovat välttämättömiä, Epicor XL Connect auttaa rakentamaan vankkoja interaktiivisia Microsoft Excel -raportteja suoraan ERP-datasi perusteella.

Lue lisää

Epicorin liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka

Oikean informaation saaminen—oikeaan aikaan—on olennaisen tärkeää menestyvän liiketoiminnan harjoittamiselle. Epicor tarjoaa liiketoiminnan analyysiratkaisut, jotka ovat alakohtaisia ja auttavat saamaan tarvitsemasi oivallukset älykkäämpien päätösten tekoon.

Epicorin ohjelmistot sisältävät sisäänrakennetut liiketoimintatietojen hallintaratkaisut, joiden avulla on helpompi muodostaa taloudellisia ja operatiivisia tavoitteita, visualisoida tuloksia ja auttaa kaikkia organisaation jäseniä ymmärtämään oma vaikutuksensa. Helppokäyttöiset koontinäytöt ja raportit voivat auttaa kehittämään toimintoja, tarjoamaan parempaa palvelua ja ajamaan kasvua.