• Teenusehaldus

 • Pideva survega marginaalile jaotamise ja tootmise sektorites, keskenduvad paljud ettevõtte klienditeeninduse parandamisele ühe võimalusena klientide hoidmiseks ning käibe suurendamiseks.

  Toote ja kliendi elutsükli täielik ära kasutamine on tänapäeval tähtsam kui kunagi varem, kuigi paljud ettevõtted lasevad käest raha teenimise võimalusi – kas ei suuda pidada sammu nõudlusega teenuse järele või ei ole võimelised määratlema kõige väärtuslikemaid kliente ja nende vajadusi. Teenuste haldamise tarkvaralahendused aitavad teil koordineerida kõiki oma teeninduskeskuse protsesse tagamaks oma ressursside ja materjalide parimat ära kasutamist, selle tegemist õigel ajal, madalaimate võimalike kuludega, suurima tagasitootlusega ning kõik see viib teid veelgi parema kliendirahuloluni.

  Olenemata, kas te käite väljas teenuseid osutamas või on teil majasisene teeninduskeskus, paranenud teenuse haldamine aitab teil kontrollida teie lepingulisi kohustusi, teenindustaseme lepinguid ning kehtivaid garantiisid ja olla oma organisatsioonile kasulik mitmel erineval viisil.

  Teie ettevõte tegevuseesmärkidele lahenduste pakkumine

  • Epicor® teenusehaldustarkvara toetab kulusäästliku teenindusorganisatsiooni nõudmisi laiapõhjalise laienemisjuhtimisega, mis lubab teil hallata klienditeeninduse taseme lepinguid omades samal ajal täielikku ülevaadet riskidest ning võimalikest vastavuse probleemidest
  • Ennetav hoolduse planeerimine koos seerianumbri ja lepingute haldamisega võimaldavad visiitide ja ressursside tõhusat planeerimist, mis viib suurenenud kliendi rahuloluni ja väiksemate kuludeni
  • Mitmekülgsed mobiilsuse suvandid lubavad teel olevatel teenindusinseneridel säilitada kontakti teeninduskeskusega, hoida end kursis tööde asukohaga, uuendada koheselt valmis saadud tööd ning muundada see kiirelt arveks.

 • Epicor solutions are designed around the unique operational needs of each industry and are available in the cloud, hosted, or on-premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

  Talk to an Expert »