• Tootmishaldus

  • Epicori® tootmislahendused pakuvad lihtsalt kasutatavaid juhtimisvõimalusi, mis on loodud vastavalt tellimustööde ja kombineeritud tootmise ettevõtete vajaduste rahuldamiseks. Epicor mõistab, et paljud tootjad on komplekssed ettevõtted, mis ei mahu kindlate kategooriate alla, valmistavad sageli keerukaid tooteid lisaks tavalistele tüüpilistele masstoodetele. See nõuab erakordselt paindlikku ja universaalset tarkvara, mis sobiks tellimustööde (MTO - make to order), tellimuse alusel konfigureeritud (CTO - configure to order), tellimuse alusel projekteeritud (ETO – engineer to order) ning lattu tootmise (MTS – make to stock) kombinatsioonidega.

    Lahenduste pakkumine teie ettevõtte eesmärkide saavutamiseks

    Olenemata, kas te olete MTO, CTO, ETO või lihtsalt MTS ettevõte, sisaldavad meie tootmislahendused kogu valiku tarneahela haldamise, tarneahela teostamise ja jaotamise võimalusi - kõik koondatud kokku ühte äriplatvormi. Nagu võib eeldada, sisaldavad Epicori lahendused kõikide teie tootmise juhtimise vajadustele vastamiseks täiustatud kvaliteedijuhtimist, toote elutsükli haldust (PLM - life cycle management) ja põhiandmete haldust (MDM – master data management).

    Tõelist teenusele orienteeritud ülesehitust (SOA service-oriented architecture) kasutama looduna võimaldavad Epicori tootmislahendused pidevat tulemuslikkuse ettepanekuid, reaal-ajas ühendatavust ning intuitiivset äriteavet, alates töökojast kuni teie tarneahela partneriteni välja, võimaldades suuremat äriaktiivsust perfektse klienditeeninduse saavutamiseks. Mastaapne, paindlik, kohandatav – usaldage oma tootmisjuhtimine Epicorile – tootmistäiuse moodsale lahendusele.

  • Epicori lahendused pakuvad igale enda teenindatavale tööstusharule ainulaadseid äri- ja tegevusvõimalusi. Epicori tarkvara pakub teile ettevõtte kasvu soodustamiseks vajalikke tööriistu ja funktsioone.

    Võtke ühendust müügiosakonnaga »