• Valitsemine, risk ja vastavuses olemine

 • Kaasaegne ärikeskkond on üheaegselt nii kasvavalt keerukas kui kasvavalt reguleeritud, esitades väljakutse isegi suurimatele ettevõtetele  konkurentsivõime hoidmisel tänapäeva liikuvatel ülemaailmsetel turgudel. Navigeerimine läbi terve müriaadi juriidiliste, regulatiivsete ja tarneahela korralduste ei ole iialgi olnud niivõrd karm. Ette vaatavad ettevõtted võtavad selliseid väljakutseid kui võimalusi edu saavutamiseks läbi valitsemise, riski ja kooskõla (GRC - governance risk and compliance) strateegiate rakendamise. Sellised strateegiad aitavad kontrollida riske, käsitleda efektiivselt regulatiivseid vastavusi ning lõppkokkuvõttes parendada ettevõtte tulemuslikkust.

  Epicori® GRC lahenduste südameks on vastavus ning Epicor teeb kõik vajaliku tagamaks, et iga uus funktsionaalsus oleks kooskõlas avaldatud rahvusvaheliste standardite ja parimate tavadega. Siia hulka kuuluvad avaldatud standardid ettevõtte- ja finantsjuhtimise kohta nagu näiteks rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (IAS), rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS), ning teised üldiselt aktsepteeritud raamatupidamise põhimõtted (GAAP) hõlmates samas ka tuge rahvusvahelistele kaubandusstandarditele nagu näiteks piirangud teatud ohtlike ainete kasutamisel elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes (RoHS), Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete WEEE) direktiiv ning Põhja Ameerika vabakaubanduse lepe (NAFTA).

  Lõppkokkuvõttes põhineb kooskõla kaugele ulatuvate valitsusmandaatidega nagu näiteks Sarbanes-Oxley Seadus (SOX) ning teiste tekkivate ja kasvavate regulatiivsete standarditega sisemiste juhtsüsteemide, protseduuride ja protsesside dokumenteerimisel ja juurutamisel. Epicor on pühendunud töötamisele klientidega meie tarkvara ja teenuste viimisel kooskõlla selliste vastavuste, regulatiivsete ning valitsuseesmärkidega.

  Ajal kui maailm hakkab üha tõsisemalt mõtlema energia saadavuse ning pikaajalise kliimamuutuste mõjude üle pööravad ka ettevõtted oma tähelepanu võimaluste valdkonnale, mida nemad mõjutada saavad – süsiniku emissioonide vähendamine ning energia konserveerimine nende tarneahelates. Vaatamata sellele, et valitsusmeetmed on selles valdkonnas veel lapsekingades on paljud ettevõtted leidnud, et rohelised meetmed ei ole vaid hea-kodaniku teod vaid kujutavad endast ärivõimalusi ning aitavad säästa ettevõtte kuludelt lisades sellega organisatsioonile finantsväärtust.

  Teie ärieesmärkidele lahenduste pakkumine

  • Sisse-ehitatud rakendustaseme riski pehmendamisvahendid ning äriprotsessi juhtimine (BPM - business process management) – tagavad kontrolljälje ja turvalise töövoolu automatiseerimise, andmete sidususe ja turvalisuse võtmeelemendid – juhtseadiste kehtestamiseks ning poliitikate tõhustamiseks.
  • Suurem äritegevuse mõistmine läbi ettevõtte tulemuslikkuse juhtimise (EPM – enterprise performance management) - toetab üldisi riskijuhtimise eesmärke hoides kasutajaid kursis muudatustega äritegevuses.
  • Laiapõhjaline lahendus kogu toote elutsükli juhtimiseks (PLM – product lifecycle management) ja mitmekülgseks dokumendihalduseks, organisatsioonidele, kellele on vaja suurepäraseid kontrolljälgi auditite läbi viimiseks ja dokumentatsiooni kontrollimiseks üle terve ettevõtte kaasa arvatud RoHS toetamine.
  • Täiustatud kvaliteedijuhtimine (AQM – advanced quality management) annab suurepärased varudetehingute  kontrolljäljed, millised leiavad aset kontrollimisel ning materiaalsete lahknevuste raporti (DMR – discrepant material report) töötlemisel, ning vastavusdokumentide nagu analüüsisertifikaadi (COA - Certificates of Analysis), kvlaiteedisertifikaadi (COQ - Certificates of Quality) või vastavussertifikaadi haldamisel.
  • Täiustatud kasutaja, rolli ja grupi turvalisus kohustuste eraldamisel ning juurdepääsu piiramisel andmetele ja programmidele vastavalt vajadusele – koos turvalisusega kõikide objektide suhtes kaasa arvatud vormid, väljad, raportid, menüüd, ning metoodika.
  • Kulusäästlik tarneahela haldus (SCM – supply chain management) ning globaalne kaubandusvastavus, mis sisaldab ka rahvusvahelisi kaubandusstandardeid artiklitele ja ribakoodidele nagu näiteks UPC UCC-12, EAN UCC-13, EAN UCC-8, ja GTIN-14.
  • Palju hõlmav finantshaldus, mis sisaldab ka finantsjuhtinstrumente, läbipaistvat ja proaktiivset raporteerimist, ning auditi ja turvalisuse juhtimist.
  • Integraalne tarnija suhete haldus (SRM – supplier relationship management) koos strateegilise sisseostuga.

  GRC on pidev protsess, mis nõuab ettevõtetelt sisemiste ressursside kasutamist koos välisekspertidega tagamaks, et nad vastavad regulatiivsetele nõudmistele. Epicor GRC lahendused pakuvad suuremat äri prognoositavust, aitavad juhtida äririske ning parandavad osapoolte kindlustunnet.

 • Epicori lahendused pakuvad igale enda teenindatavale tööstusharule ainulaadseid äri- ja tegevusvõimalusi. Epicori tarkvara pakub teile ettevõtte kasvu soodustamiseks vajalikke tööriistu ja funktsioone.

  Võtke ühendust müügiosakonnaga »