• Äritegevuse juhtimine

 • Pidev tulemuslikkus ei tähenda pelgalt mõõtmist ja jälgimist; see tähendab ettenägemist ja tegevust. Ei piisa sellest, et juhite ettevõtet edasi, vaadates samas tahavaatepeeglisse. Vilunud tulemuslikkuse juhtimine nõuab finants- ja tegevuseesmärkide loomist ning võimet esitada tulemusi õigeaegselt kõikidele organisatsiooniliikmetele, keda sellised tulemused mõjutavad.

  Epicori® äritegevuse juhtimise (EPM) lahendused aitavad teil luua kõrge tulemuslikkuse kultuuri, kus kõik osalised teavad selgelt, mis on ettevõtte jaoks oluline, kuidas ettevõttel läheb ning kuhu suures pildis sobitub nende töö ja tegevus.

  Teie ettevõte tegevuseesmärkidele lahenduste pakkumine

  Epicor EPM annab teile täieliku valiku tööriistu ja rakendusi, mis aitavad teil planeerida, ellu viia ja analüüsida nii strateegilisel kui taktikalisel tasemel – joondada oma äritegevusi vastavalt tegevuseesmärkidele. Efektiivne äriteave (BI – business intelligence) on iga EPM strateegia oluline komponent ning on Epicori lahenduste lahutamatuks koostisosaks võimaldades teil läbi oma tegevuse teha üha efektiivsemaid otsuseid.

  Epicor EPM pakub eelarvestamist, planeerimist ja prognoosimist; täpsemaid analüütilisi rakendusi nagu näiteks ettevõtte tulemuskaardid, andmete ladustamine, äritegevuse päringud (BAQ - business activity queries) ning põhjalikud raportid, mis on täies ulatuses ühendatud Epicori ärirakendustega.

  Meie sügavad teadmised peamistest tööstussegmentidest võimaldavad teil anda tööstusspetsiifilisi ja rollispetsiifilisi võtmetulemuste indikaatoreid (KPI – key process indicator). See tähendab, et teil on võimalik kiirelt tõusta ja joosta, omades see juures teie ärile sobivaid tulemuste juhtimise rakendusi.

  Juhtkonnast keskastme juhtide ja oskustöölisteni – igal töötajal on anda oma panus ettevõtte tulemuslikkusesse. Epicor EPM aitab teil teada, mis töötab ja mis ei tööta, nii et teil oleks võimalik astuda vajalikke samme teie tulemusinitsiatiivide ja strateegiliste tegevuseesmärkide pidevaks toetamiseks.

 • Epicori lahendused pakuvad igale enda teenindatavale tööstusharule ainulaadseid äri- ja tegevusvõimalusi. Epicori tarkvara pakub teile ettevõtte kasvu soodustamiseks vajalikke tööriistu ja funktsioone.

  Võtke ühendust müügiosakonnaga »