• Professionaalsed teenused

  Epicor professionaalsete teenuste meeskonda kuulub enam kui 500 kõrge väljaõppega põhikohaga konsultanti, kelle konkurentsitu kogemus valdkonnapõhiste lahenduste osutamisel valdkondades, mis ulatuvad üle tootmise, jaotamise, jaemüügi, majutuse ja teenuste koos tõendatud tulemustega lahenduste osutamisel üle terve maailma. Meie professionaalsed teenused pakuvad kohalikke teadmisi ning globaalset perspektiivi tagamaks meie klientidele üle terve maailma käega katsutavaid teenuseid – pidades alati oma tähelepanu keskmes teie kasumlikuse kasvu.

  Läbi järgmiste pakkumiste osutavad Epicori professionaalsed teenused tarnitavaid teenuseid, mis on ehitatud ümber pikaajalistele ärisuhetele ning pikaajalisele äriedule.

  Tõestatud Signature rakendamine

  Edukad rakendamised põhinevad Signature metoodikal, mida on ülesehitatud ning parendatud enam kui 20 aastase ajaloo jooksul. Arendatud, parendatud ja tõestatud enam kui tuhandete projektidega kasutades sadu konsultante. Signature lubab Epicoril pakkuda tõhusaid, efektiivseid ning hästi juhitud projekte kõikidele klientidele järjepidevalt,ükskõik kus kohas te maailmas ka ei asuks. Tänaseks tähendab see enam kui 140 riiki.

  Signature puudutab meie ja kliendi vahel oleva partnerluse juhtimist toodete edukaks rakendamiseks. See lubab Epicoril pakkuda järjepidevaid kliendikeskseid rakendusi, ning projekti edukaks arenemiseks vajaliku vastastikuse vastutuse võtmetegurit. Signature kui struktureeritud, kinnitust leidnud rakendamismetoodika juhib teid ja teie ettevõtet läbi viie astmelise protsessi alates teie ärinõudmiste sügavuti minevast analüüsist kuni üleandmiseni välja, võimaldades teie ettevõttel alustada kiirelt Epicori lahenduse kasutamist oma igapäevastes tegevustes.

  Kaugnõustamiskeskus

  Mitmete Epicori toodete jaoks töötava lahendusena pakub kaugnõustamiskeskus kuluefektiivset, paindlikku, valitava kiirusega lahendust ning täiendavaid teenuseid klientide abistamiseks läbi juurutamisprotsessi. Epicor Signature metoodikal põhinevat üksikajalikku projektiplaani kasutades juhitakse kliente läbi uuendamisprotsessi – tehes seda üle distantsi hoides selliselt kokku nii aega kui raha.

  Äriprotsesside nõustamine

  Lisaks kiirest rakendamisest ja kasutusse võtmisest tulenevale tasule saab Epicor Professionaalsed teenused aidata saavutada suuremat investeeringu tootlikkust läbi äriprotsessi juhtimise konsulteerimise. Paljude ja paljude aastate jooksul teie ettevõttega sarnaste organisatsioonidega kokku puutumisel on meie konsultandid mõistnud, kuidas meie rakendustest kõige paremaid tulemusi saavutada, ning millised parimad tegevused annavad parimaid tulemusi. Epicor saab aidata hinnata teie protsesse, on see siis otsene analüüs äriprotsessi ümbertegemise projekti toetamiseks või käiku andmisele järgnev keskendumine tulemuste pidevaks parendamiseks.

  Süsteemi riistvara ja nõustamine

  Professionaalsed tehnilised konsultandid, kel on täpsed tehnilised teadmised nii Epicori lahendustest kui platvormidest, mis nende jaoks on vajalikud, aitavad teil planeerida infrastruktuuri, riistvara võimsusi ning jätkuvat kasvu.

  Protsessi ja süsteemi ülevaade

  Teie tööstusharu ja Epicori lahendusi põhjalikult teadvate vanemkonsultantide poolt läbi viidav süvaanalüüs on viie astmeline protsessi ülevaade, mis võimaldab meie klientidel keskendada ressursid suure tootlikkusega projektidele, mis avaldavad kõige suuremat mõju ettevõtte majanduslikule lõpptulemusele ning vähendavad samas omamise kogukulu. Selge ülesande juurutamise ajakava pakub parima lähenemise selliste projektide  kiireks ja tõhusaks ellu viimiseks.

  KPI töötoad

  “Measure for success” töötuba (edu saavutamise vahend) viib ettevõtted läbi ärikeskkonnast värske, kallutamata pildi saamise protsessi ning pöörab seejärel selle informatsiooni mõõdetavateks eesmärkideks ning tulemuslikkuse võtmeindikaatoriteks. Kliendid kasutavad selliseid töötubasid oma tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude mõistmiseks. Lõpptulemuseks on tugev plaan koos mõõdetavate eesmärkidega, mis tagab, et parendusi tehakse just neis valdkondades, mis on kõige olulisemad.