• Uuringud ja arendustegevused

 • Tänapäeva majanduse nõudmised hoogustavad ettevõtluse suuremat globaliseerumist, pakkudes seeläbi geograafiliselt hajutatud uuringu- ja arendusinstituutidele ning organisatsioonidele nii võimalusi kui väljakutseid. Sellised väljakutsed peavad saama samas lahenduse üha karmistuvas regulatsiooni raamistikus.

  Aeg, mis kulutati kulude paigutamisele, oleks palju mõistlikum olnud kulutada rahastamise kindlustamisele. Kommerts- ja mittekommerts uuringu- ning arendusorganisatsioonid pöörduvad üha innovaatilisemate süsteemi poole ressursside leidmiseks, protsesside tõhustamiseks ning üldise efektiivsuse suurendamiseks.

  Epicor® Teenindusettevõtetele annab teile edu platvormi tuues teieni laiapõhjalise suletud ahelaga lahenduse viie teenusekeskse võtmeprotsessi toetamiseks, mis seisavad kõikide uuringu- ja arendusorganisatsioonide taga:  programmide rahastamise tagamine, projektide efektiivne ressurssidega varustamine, projekti valmimise juhtimine, finantsoperatsioonide tõhustamine, regulatsioonidele vastamine ning tegevuse tulemuslikkuse analüüsimine.

  Epicor Teenindusettevõtetele lahendusega võite te märgata paranenud tõhusust, projekti kontrolli, realiseerimist, kliendi rahulolu ning üleüldist nähtavuse kasvu, mis viivad veelgi mõjusamate initsiatiivideni.

  Teie ettevõte väljakutsetele lahenduste pakkumine

  • Kõikide kliendi initsiatiiviga seotute, seal hulgas väliste ressursside ja vabakutseliste, ühendamine;
  • Laiapõhjaline juhtimine rahastamise kindlustamiseks, arveldamisreeglid, mis toetavad ühiseid või mitme finantseerijaga initsiatiive ning täielikku kulude paigutust nii kommerts kui mitte-kommerts organisatsioonide toetamiseks;
  • Ressursi tulemuslikkuse ja ära kasutamise maksimeerimine läbi praeguste ja tulevaste tööjõuga varustamise vajaduste nägemise;
  • Liigsete administratiivprotsesside ja sellega seotud kulude eemaldamine, mis toob kaasa suurema tõhususe ja täiendavad tootlikud tunnid;
  • Ettevõtte suurem tegutsemiskiirus tänu põhjalikule äriprotsesside juhtimisele ning töövoo orkestreerimisele.

  On teie organisatsioon siis suure potentsiaaliga vastloodud asutus, olete te sisenemas börsile või juba kogemustega tegutseja, Epicor Teenindusettevõtetele annab teile töövahendid kiire kasvu juhtimiseks, veelgi tõhusamaks muutumiseks ning teie ärivisiooni realiseerimiseks.

 • Epicori lahendused pakuvad igale enda teenindatavale tööstusharule ainulaadseid äri- ja tegevusvõimalusi. Epicori tarkvara pakub teile ettevõtte kasvu soodustamiseks vajalikke tööriistu ja funktsioone.

  Võtke ühendust müügiosakonnaga »