• Professionaalsed teenused

  • Professionaalsete teenuste organisatsioonid üle kogu maailma toetuvad üha kasvavalt Epicor® tarkvarale oma projektikesksete tegevuste vajaduste rahuldamiseks. Kas seda kutsutakse professionaalsete teenuste automatiseerimiseks, ettevõtte teenuste automatiseerimiseks või lihtsamalt tasemel lihtsalt projekti raamatupidamiseks, Epicor Teenindusettevõtetele on algusest peale spetsiaalselt välja töötatud professionaalsete teenindusorganisatsioonide vajaduste rahuldamiseks kliendiprojektide teostamise ning nende projektide jaoks vajalike ressursside, nagu näiteks spetsialistide ning seadmete, haldamiseks.

    Epicoris anname me platvormi tänapäeva professionaalsete teenuste organisatsioonide edule andes neile laiapõhjalised suletud ahelaga lahendused viie teenuse kesksete võtmeprotsessi toetamiseks: tegevuse võitmine, projektide tõhus töötajatega varustamine, tulemuste tarnimise haldamine, finantsoperatsioonide tõhustamine ning tegevuse tulemuslikkuse analüüsimine. Sellele tugevale alusele lisame me äärmiselt kokku sobiva teenusele orienteeritud ülesehituse ning äriprotsesside juhtimise kihi, toetades seeläbi vajadusi konkreetsetes tööstusharudes, mille hulka kuuluvad:

    On teie ettevõtte siis suure potentsiaaliga vastloodud firma, olete te sisenemas börsile või olete juba kogemustega tegutseja, Epicor Teenindusettevõtetele annab teile töövahendid kiire kasvu juhtimiseks, veelgi tõhusamaks muutumiseks ning teie ärivisiooni realiseerimiseks.

  • Epicor solutions are designed around the unique operational needs of each industry and are available in the cloud, hosted, or on-premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

    Talk to an Expert »