• Turundus, reklaam, kommunikatsioon

 • Just turunduse, suhtekorralduse, reklaamimise ja brändimisega seotud agentuurid loovad strateegilisi visioone, mis aitavad nende klientidel oma äritegevust uuesti luua ning jätkusuutlikku kasvu saavutada. Ka neil on vaja lahendust, mis tagaks efektiivse teenuse osutamise ja kasumi maksimeerimise. Tänapäeval on turundus-, reklaami- ja kommunikatsiooniagentuuridel (MAC - marketing, advertising and communication) vaja juhtida jagatud ressursside haldust, kulujuhtimise ja käibekasvuga seotud väljakutseid kiirelt konsolideeruval turul koos üha nõudlikemate ja teadmispõhiste kliendisuhetega. Sinna juurde tuleb neid väljakutseid lahendada ühe keerukamaks ja karmimaks muutuvas juriidilises raamistikus. Sellest tuleneb vajadus üha tugevamalt tehnoloogiale tugineda, selleks et uut ja südi agentuuri edukalt tõhustada ja jalul hoida.

  Epicor® Teenindusettevõtetele annab teile edu platvormi tuues teieni laiapõhjalise suletud ahelaga lahenduse viie teenusekeskse võtmeprotsessi toetamiseks, mis seisavad kõikide turundus-, arhitektuuri, reklaami- ja kommunikatsioonifirmade taga: tegevuse võitmine, tööde efektiivne ressurssidega varustamine, tulemuste tarnimise juhtimine, finantsoperatsioonide tõhustamine ning tegevuse tulemuslikkuse analüüsimine.

  Epicor Teenindusettevõtetele lahendusega võite te märgata paranenud tõhusust, töö kontrolli, vaba kaardi realiseerimist, kliendi rahulolu ning üleüldist nähtavuse kasvu, mis viib veelgi kasumlikemate ülesanneteni.

  Teie ettevõte väljakutsetele lahenduste pakkumine

  • Kõikide kliendi sooviga seotute, seal hulgas väliste ressursside ja vabakutseliste, ühendamine;
  • Olemasolevate kliendisuhete jooksul tekkivate olukordade lahendamine koos kontohaldusvõimalustega, mis annavad kliendisuhtest ühe ja ühtse vaate;
  • Võimaluste ja töö eelarvete täitmine, pooleli olevate tööde käsitlemine ja käibe registreerimine koos tasukaardiga kliendi, töö või isegi töö koodide alusel;
  • Täielikult integreeritud, selleks et aidata maksimeerida arveldatavate tundide arvu ning vähendada kadusid veelgi suurema käibe ja kasumi saamiseks;
  • Liigsete administratiivprotsesside ja sellega seotud kulude eemaldamine, mis toob kaasa suurema tõhususe ja täiendavad tootlikud tunnid;
  • Ettevõtte suurem tegutsemiskiirus tänu põhjalikule äriprotsesside juhtimisele ning töövoo orkestreerimisele.

  On teie ettevõtte siis palju suure potentsiaaliga vast loodud firma, olete te sisenemas börsile või olete juba kogemustega tegutseja, Epicor Teenindusettevõttele annab teile töövahendid kiire kasvu juhtimiseks, veelgi tõhusamaks muutumiseks ning teie ärivisiooni realiseerimiseks.

 • Epicori lahendused pakuvad igale enda teenindatavale tööstusharule ainulaadseid äri- ja tegevusvõimalusi. Epicori tarkvara pakub teile ettevõtte kasvu soodustamiseks vajalikke tööriistu ja funktsioone.

  Võtke ühendust müügiosakonnaga »