• Juhtimiskonsultatsioonid

 • Kaasaegsed professionaalsete teenuste organisatsioonidel (PSO - professional service organization) peavad lahendama kulude juhtimise ja käibe kasvuga seotud küsimusi kiiresti konsolideeruval turul koos üha nõudlikemate ja teadmistele põhinevate kliendisuhetega. Sellele lisaks tuleb neile küsimustele leida lahendused üha karmistuvas reeglite rägastikus. See nõuab suuremat toetumist tehnoloogiale, et edukalt tõhustada ning rajada uusi söakaid ning kasumlikke teenuste organisatsioone.

  Epicor® Teenindusettevõtetele annab teile edu platvormi tuues teieni laiapõhjalise suletud ahelaga lahenduse viie teenusekeskse võtmeprotsessi toetamiseks, mis seisavad kõikide juhtimiskonsultatsioonifirmade taga: tegevuse võitmine, tööde efektiivne inimestega varustamine, tulemuste tarnimise juhtimine, finantsoperatsioonide tõhustamine ning tegevuse tulemuslikkuse analüüsimine.

  Epicor Teenindusettevõtetele abil võite te märgata edusamme arvelduste ja käibe juhtimise, lepingu haldamise, rahavoo, kliendi rahulolu ning üldises nähtavuses, mis muudab äritegevuse veelgi kasumlikumaks.

  Teie ettevõte väljakutsetele lahenduste pakkumine

  • Epicori 20 aasta konsultatsioonikogemusel põhinev eelkonfigureeritud tugi parimatele tegevustele;
  • Müügipõhise tuluarvestuse töölaud, auditeerimise ja analüüsi töövahendid aitavad saavutada vastavust regulatiivsete nõudmistega nagu näiteks Sarbanes-Oxley, SEC ja FASB mandaadid;
  • Algusest-lõpuni integratsioon käibe ja kasumi kasvatamise nimel arveldatavate tundide maksimeerimiseks ning kadude vähendamiseks;
  • Liigsete administratiivprotsesside ja sellega seotud kulude eemaldamine, mis toob kaasa suurema tõhususe ja täiendavad tootlikud tunnid;
  • Ettevõtte suurem tegutsemiskiirus tänu põhjalikule äriprotsesside juhtimisele ning töövoo orkestreerimisele.

  Epicor Teenindusettevõtetele lahendusega võite te märgata paranenud tõhusust, töö kontrolli, vaba kaardi realiseerimist, kliendi rahulolu ning üleüldist nähtavuse kasvu, mis viivad veelgi mõjusama tegevuste  juhtimiseni.

 • Epicori lahendused pakuvad igale enda teenindatavale tööstusharule ainulaadseid äri- ja tegevusvõimalusi. Epicori tarkvara pakub teile ettevõtte kasvu soodustamiseks vajalikke tööriistu ja funktsioone.

  Võtke ühendust müügiosakonnaga »