• Valitsus ja haridus

 • Avaliku sektori organisatsioonid seisavad silmitsi pideva suuremahulise järelvalve ning aruandlusega „inimestele“. Nende väljakutseks on osutada teenuseid väga suurele hulgale klientidele, vähendada rahade raiskamist ning vältida vastutustundetu bürokraatia tekkimist.

  Epicor® valitsusele ja haridusele annab tugeva aluse, millele avaliku sektori organisatsioonid saavad rajada tõhusad ja kindlad eelarvestamise, raamatupidamise, kulutamise ja aruandluse protsessid. Väga tugev pearaamat ning samaväärselt võimekad alamraamatud on sellise lahenduse südameks. Neile on lisatud täiendavad protsesse tõhustada aitavad moodulid seal hulgas eraldised, ostud, eelarvestamine, töövoolud ning dokumendihaldus.

  Avaliku sektori organisatsioonidele on samaväärselt oluline informatsioonisüsteemide esialgne ning ülalpidamise kulu. Epicori lahendused paistavad silma oma kõrge paindlikkuse automatiseerituse tasemega, neil on madalamad rakenduse ja kasutamise kulud, kui teistel võrreldavatel lahendustel.

  Riiklikud valitsused ning väiksemad riiklikud agentuurid seisavad silmitsi ainulaadsete väljakutsetega finantshalduse valdkonnas alates poliitilisest survest kuni seadusandlike piirangute ja regulatiivsete käskkirjadeni ning suure hulga haldusala spetsiifiliste nõudmistega. Epicor annab paindlikkuse selliste haldusala ja riikliku taseme haldusküsimuste lahendamisele, säilitades samas range kontrolli eelarvete ja kulude üle.

  Haridusasutused peavad samuti leidma lahendusi, kuidas teenindada oma õpilasi ning õpetajaid vajaliku usaldusväärsusega, balansseerides range kontrolli ja loovuse, leidlikkuse ja innovatsiooni kultuuri säilitamise vahel. Epicor valitsusele ja haridusele annab selged ja auditeeritavad lahendused ning koostöö keskkonna haridusreformide ja läbimurrete toetamiseks teadustes ning teistes valdkondades.

  Epicor annab kulude haldamiseks ainulaadse lahenduse, mis peab mitmest allikast järge kohustuste üle heaks kiidetud eelarvetega võrreldes, andes kontrollijatele ja heaks kiitjatele tõese pildi, mida nad vajavad ostuotsuste tegemisel. Selline läbipaistvuse ja vahetu reageerimise tase on eelarves püsimiseks määrava tähtsusega.

  Alates erinevatest asutustest Aafrikast, Tansaaniast kuni Kanada, Saskatoonina ning haridusasutustest alates algkoolidest kuni doktori järelõppe programmideni, seisab  Epicor valitsusele ja haridusele selle kõige taga, võimaldades kuluefektiivset juhtimist, mis omakorda lubab üha suuremal hulgal vahenditel liikuda sinna, kus neid kõige rohkem vaja on.

 • Epicori lahendused pakuvad igale enda teenindatavale tööstusharule ainulaadseid äri- ja tegevusvõimalusi. Epicori tarkvara pakub teile ettevõtte kasvu soodustamiseks vajalikke tööriistu ja funktsioone.

  Võtke ühendust müügiosakonnaga »