• Arhitektuur, projekteerimine, ehitamine

 • Arhitektuuri, projekteerimis- ja ehitusfirmadega (AEC - architecture, engineering and construction) on lihtne – projekti edukus on kriitilise tähtsusega lõpptulemuse kasumlikkusele. Kuidas te aga saavutate projekti edu kasumlikkuse suurendamiseks? Läbi oma projektide optimeerimise, et saada veelgi tõhusamaks ning läbi kogu ettevõtet läbiva koostöö projekti nähtavuse suurendamiseks ning kommunikatsiooni tõhustamiseks.

  Epicor® Teenindusettevõtetele annab teile edu platvormi, tuues teieni laiapõhjalise suletud ahelaga lahenduse viie teenuse keskse võtmeprotsessi toetamiseks, mis seisavad kõikide arhitektuuri-, projekteerimis- ja ehitusfirmade taga: ärikeskkonna juhtimine, projektide mõjus ressurssidega varustamine, projektide kätte toimetamise haldamine, finantsoperatsioonide tõhustamine, kehtivatele eeskirjadele vastamine ning tegevuse tulemuslikkuse analüüsimine.

  Teie ettevõte väljakutsetele lahenduste pakkumine

  • Ehitage riskide ja probleemide hindamine pakkumise haldamise protsessi sisse kasutades eraldi valitavaid tegevusplaane ning Epicor Äriprotsessi juhtimise (BPM -business process management) töövoolu
  • Kaasaega projekti ajaplaneerimisele tugi koos kahesuunalise integratsiooniga Microsoft Office Project Management Solutioniga
  • Maksimeerige ressursside tulemuslikkust ja kasutatust läbi praeguste ja tulevaste inimeste järele vajaduse suurendatud nähtavuse
  • Juhtige ning hallake efektiivselt kompleksseid lepinguid, mis hõlmavad kolmandaid pooli, kulutusi, materjale ja seadmeid koos suletud ahelaga tellimise, varustamise ning tasumise tsükli
  • Fikseerige võimaluse ning projekti eelarved, käsitlege pooleli tööde ning käibe registreerimise ja ka arveldamise reegleid, kulu ja määra seadeid kliendi projektile, või siis töötage pelgalt töökoodide baasil.
  • Pooleli tööde ja mustandarvete efektiivne haldamine koos süvenemisvõimalusega üksikasjadesse ja arve konsolideerimise võimalustega
  • Suurem äritegevuse kiirus tänu põhjalikule äriprotsesside juhtimisele ja töövoo orkestreerimisele
  • Epicor for Service Enterprises lahendusega võite te märgata paranenud tõhusust, projekti juhtimist, ressursside kasutamist, kliendi rahulolu ning üleüldist nähtavuse kasvu, mis käib kaasas veelgi efektiivsema äritegevusega.

  On teie ettevõtte siis suure potentsiaaliga vastloodud firma, olete te sisenemas börsile või olete juba kogemustega tegutseja, Epicor Teenindusettevõtetele annab teile töövahendid kiire kasvu juhtimiseks, veelgi tõhusamaks muutumiseks ning teie ärivisiooni realiseerimiseks.

 • Epicori lahendused pakuvad igale enda teenindatavale tööstusharule ainulaadseid äri- ja tegevusvõimalusi. Epicori tarkvara pakub teile ettevõtte kasvu soodustamiseks vajalikke tööriistu ja funktsioone.

  Võtke ühendust müügiosakonnaga »