• Epicor® ITSM

  Hästi funktsioneeriv IT infrastruktuur hästi oluline äriprotsesside kvaliteedi ja järjepidevuse tagamiseks organisatsiooni sees. See sunnib IT osakonda vastama kiirelt küsimustele, parandama probleemid viivitamatult ning leida võimalusi vältida selliste olukordade tekkimist tulevikus. Epicor IT teenuse juhtimise (ITSM - IT service management) programmi kasutades on teil võimalus varustada oma IT meeskonda täpse, täieliku ja selge informatsiooniga. Te võite raskusteta luua, jälitada, summeerida ja sulgeda sündmusi, probleeme ja muudatuste soove. Epicor ITSM võimaldab teil luua ja jälgida erikokkulepetel põhinevaid erinevaid teenusetasemeid ning pakub teie teeninduskeskusele võimsa struktureeritud lahenduse IT protsesside juhtimiseks.

  Epicor® ERP System  Epicor ITSM annab tugeva komplekti Teeninduse juhtimise funktsioone, mis toetavad ITIL versioonis 2 ja ITIL versioonis 3 poolt välja toodud võtmetähtsusega IT protsesse ning on Pink Elephanti poolt sertifitseeritud kui ITIL ühilduv viies võtmetähtsusega teeninduse juhtimise valdkonnas: sündmuse juhtimine, probleemi juhtimine, muutuse juhtimine, konfiguratsiooni juhtimine, ning teenuse taseme juhtimine.

  Epicor ITSM sündmuse juhtimine

  Sündmuse aset leidmisel on teeninduskeskuse ülesandeks taastada võimalikult kiirest normaalne töötamine. Teeninduskeskus registreerib ja prioretiseerib Epicor ITSM-s kõik sisse tulevad sündmused, mis nõuavad spetsialisti, võib koheselt õigetele inimestele edasi suunata. E-maili või veebi teel saabunud sündmused registreeritakse automaatselt. Teeninduskeskuses kliendid saavad jälgida nende sündmuse arengut kas e-maili teel või siis online’is. Teadmistebaasi süsteem lubab teeninduskeskustel koostada otsitavaid teadmiste kogumeid ning selliseid teadmisi uuesti kasutada – võimaldades vähem kogenud tehnikutel vastata keerukatele küsimustele, millistele on varem kord juba vastatud.

  Epicor ITSM muutuse juhtimine

  Epicor ITSM aitab organisatsioonidel teha kontrollitud viisil muudatusi IT infrastruktuuri. Kas nimetatud muudatus on siis vajalik probleemi lahendamiseks või on tegemist uue süsteemi integreerimisega teie juba olemasolevasse IT infrastruktuuri, Epicor ITSM annab meetodi sobiva muudatuse soovimiseks, tagades selle, et see saaks sobivad heaks kiidud ning jälgib samuti kui kaua võtab aega muudatuse juurutamine. ITSM annab teie töötajatele (kuhu kuuluvad ka muudatuste heaks kiitmise komitee liikmed) eesmärgispõhised variandid muudatuse juurutamiseks kontrollitud viisil.

  Epicor ITSM konfiguratsiooni juhtimine

  Epicor ITSMga saate te üksikasjaliku sisevaate oma IT infrastruktuuri varadesse. Teil on võimalik ITSM siseselt kerge vaevaga jälgida oma riistvara, tarkvara ning teisi IT infrastruktuuri komponente. Tänu täielikule ülevaatele informatsioonist on teie hooldekeskusel võimalik töötada efektiivselt ja tõhusalt, säästes hoolduskeskusele aega ning teie organisatsioonile raha.

  Epicor ITSM pakub teile ka võimaluse salvestada konfiguratsioonide ja toodetega seotud finantsandmeid. Ostuväärtus, amortisatsiooniperiood, väärtus peale amortiseerimist, garantii kuupäev ja paigalduse kuupäev on registreeritud ja jälgitud. Lisaks on võimalik koondada kulusid eelarvehoidjatele, osakondadele, sõsarettevõtetele jne. Lühidalt öelduna, ITSM muudab IT kulub läbipaistvaks.

  Epicor ITSM probleemi juhtimine

  Struktuuriprobleemid viivad intsidentideni ning seeläbi uute või korduvate kõnedeni. Epicor ITSM ei luba intsidente lahendada ilma neid tingitud põhjusi kõrvaldamata. ITSM lubab teil ühendada mitu sündmust omavahel probleemiks, ning peale probleemi lahendamist on ka kõik sündmused automaatselt suletud.

  Epicor ITSM teenindustaseme juhtimine

  Teenuse osutamise taset on võimalik mõõta teeninduslepingute ja kulude registreerimisega ITSMs. See lubab teil osutada täpselt õigel tasemel teenust. Võimalik on salvestada teenuse taseme lepinguid (SLA - service level agreements) vastavalt konfiguratsioonile või kontaktile (lõppkasutaja või osakond). Sündmuse või probleemi aktsepteerimisel peetakse nõud asjakohase SLA-ga. SLA-s sisalduvaid reageerimisaegu kasutatakse järjekordades olemise ja täitmise aegade jälgimiseks.

  Laiapõhjaline IT Teeninduse juhtimise lahendus

  Lisaks komplektide osutamisele nendes viies teenindusalas pakub Epicor ITSM ise-teenindusliku portaali ja äriteabe lahendust. Kogu lahendus on loodud Microsoft Visual Studio ja Microsoft .NET Framework programme kasutades.