• Viitavad partnerid

  Viitavad Partnerid töötavad koos meie otsemüügi spetsialistide või Epicori® volitatud edasimüüjaga nende poolt Epicori toodud müügivõimalustega. Ilma Epicori Volitatud edasimüüjaks saamiseks vajaliku täieliku pühendumiseta saavad Viitavad Partnerid kasu Epicoriga koos töötamisest läbi põhjalike, järeleproovitud ja paindlike tooteperekondade pakkumise oma klientidele.

  Viitava partneri programm ( The Referral Partner programm) pakub teile “viitamistasu” selliste võimaluste Epicori toomise eest. Viitavad Partnerid aitavad müügivihjete viidete andmise ning suhete arendamisega samas kui Epicor annab teadmised meie toodete ja tehnoloogiate kohta. Epicor tasub Viitavatele Partneritele selliste antud vihjete või viidete eest, mis jõuavad tarkvara litsentsi müümiseni Epicori ja viites nimetatud kliendi vahel. See on partnerlussuhe, millest võidavad kõik – teie, teie klient, ning Epicor.

  Sobilik viitamise lahendused

  Meie oleme valmis

  Kui te soovite saada teada rohkem Epicori, meie lahenduste ning meie võitva äriettepaneku kohta Partneritele, võtke meiega palun ühendust ning hakkame asja arutama.


 • Partner Resources:

  Become a Partner
  Referral Lead Form
   Contact Us
  Consulting Referral FAQ