• Tehnoloogia lahenduse partner:  IBM

    Epicor on IBM Business Partner selle Advanced ehk Kõrgemal tasemel. Meie ühine partnerlus sisaldab Informix Dynamic andmebaasitoodete, U2 (IBM UniData® ja UniVerse®) andmebaasi ja arendustöövahendite ning RedBack™ veebi aplikatsiooniserveri välja töötamist aga ka IBM riistvara edasimüümist Epicor|CRS jaeklientidele.

    IBM Business Partner embleem on International Business Machines Corporation kaubamärk USAs, teistes riikides või mõlemais. IBM logo ning IBM Certified for e-business embleem on International Business Machines Corporation kaubamärgid USAs, teistes riikides või mõlemais.