• Epicor autotööstusele

 • Oma autotööstuse klientide efektiivne teenindamine ning nende üha kasvavate nõudmistega kohanemine nõuab paindlikku IT infrastruktuuri. Peale enam kui 20 aasta pikkust lahenduste osutamist 9000-le vaheturu tootjale teab Epicor, et te vajate tarkvara, mida on väga lihtne üles seada, lihtne kasutada ning lihtne integreerida teistesse süsteemidesse. Vastuseks on tootmislahendus, mis on algusest peale rajatud  teenusepõhine ülesehituse (SOA – service-oriented architecture) kasutamisele koos Microsoft®.NET kasutajaliidestega.

  Epicor autotööstusele (Epicor for Automotive) on globaalne ettevõtte ressursi planeerimise (ERP – enterprize resource planning) tarkvaralahendus autotööstusele tooteid valmistavatele ja teenuseid osutavatele organisatsioonidele. Lahendus läheb kaugemale kui tavapärane ERP ning sisaldab täiendavalt täiustatud planeerimist ja ajaplaneerimist (APS – advanced planning and scheduling), finantsjuhtimist, uuendatud kuluarvestust, toote elutsükli haldamist, kliendisuhte haldust (CRM), tarneahela juhtimist ning palju muud. SOA teeb selle kõik turvalisteks veebiteenusteks, mida on kerge integreerida teie Microsoft® Office rakendustesse ning globaalsesse tarneahelasse. Integreerimiseks vajalikud tööriistad on Epicor Tootlikkuse püramiid komponendid.

  Teie ettevõte väljakutsetele lahenduste pakkumine

  • Väljastamisarvestuse tugi läbi nõudmise haldamise ja ostulepingute kasutamise kumulatiivarvude (CUM) jälgimiseks.
  • EDI töövoolud ja aruandlusformaadid väljastuse elektrooniliseks suhtlemiseks ning ASN informatsiooni edasi ja tagasi liigutamiseks teie autotööstusklientidega.
  • Väiksemad ooteajad ning praagi vähenemine tänu kulusäästlike strateegiate rakendamise
  • AIAG ühilduvate siltide tugi, tugev toote elutsükli juhtimine (PLM) toote andmete ning dokumentide haldamiseks, ning täiendatud kvaliteedijuhtimine PPM, PPM, APQP, ja PPAP TS 16949 käsitlemiseks
  • Erakordsed projektijuhtimise võimalused
  • Täielik läbipaistvus koos laiaulatusliku otsast-lõpuni lahendusega, millel on sisse ehitatud mõõdikute paneelid

  Epicor for Automotiveautotööstusele koos oma auhinnatud integreeritud lahendustega on võimas äritarkvaralahendus, mis annab teile paindlikkuse ja mastaapsuse, mida teil on vaja oma ettevõtte kasumlikkuse kasvatamiseks läbi oma kõige olulisemate ressursside optimeerimise.