• Řízení dodavatelského řetězce

 • Účelem existence a účinnosti každého dodavatelského řetězce je splnit požadavky zákazníka a docílit zisk. Činnost dodavatelského řetězce začíná zadáním objednávky zákazníka a končí platbou spokojeného zákazníka za dobrý nákup. Tento model lze označit za dokonalé splnění objednávky, od předložení nabídky až po uzavřenou koupi. Všechno to, co se mezitím odehrává, by mělo být řízeno s cílem zhodnotit vstupy a poskytnout co nejpřesnější výsledek – to, co zákazník požaduje.

  Ale ne všechny dodavatelské řetězce přidávají hodnotu nad vstupní úroveň. Firmy, které investují do nástrojů SCM pro řízení dodavatelského cyklu se záměrem správně identifikovat potřebné činnosti, mohou zapracovat na snížení či odstranění činností, které nepřinášejí novou hodnotu – začnou uplatňovat model štíhlého podniku. Takové firmy pak mají pak schopnost dodávat své služby a výrobky na trh mnohem rychleji, levněji a ve vysoké kvalitě, a získat náskok před méně úspěšnými konkurenty.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  Součástí end-to-end podnikových řešení ERP Epicor® je široká nabídka softwarových řešení SCM. Na silném základu špičkové architektury orientované na služby (SOA) je řešení Epicor SCM rozvinuto o další podnikové procesy, včetně  řízení vztahů se zákazníky (CRM),  řízení vztahů s dodavateli (SRM) a  řízení logistického řetězce (SCE).

  Pro dodavatele, kteří vyrábějí anebo montují sestavy, rozšiřuje Epicor SCM tradiční funkcionalitu kompletace (kitting) o  řízení výroby. Řešení společnosti Epicor jsou vyvíjena tak, aby dokázala paralelně podporovat specifické procesy výroby na zakázku, výroby na sklad a projektové výroby a tím poskytují svým uživatelům – výrobcům tolik potřebnou flexibilitu pro revizi a aktualizaci plánovaných postupů dle požadavku.

  Ať již potřebujete sledovat několik operací s použitím čárových kódů a štítků RFID, nebo potřebujete řídit několik skladů v globální úrovni, řešení Epicor SCM vám pomůže splnit vaše cíle – včetně automatického plánování tras pomocí systémů, které zahrnují navigaci GPS, digitální mapy, výpočty vzdáleností a doporučené trasy, jednoduše – ucelenou podporu pro distribuční činnost zákazníka.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »