• Řízení vztahů s dodavateli

 • Od identifikace a posílení zdrojů až po nákup, od aktivace dodavatelských operací po zavedení u zákazníka, všechno to, co potřebujete k vybudování strategie řízení vztahů s dodavateli (SRM), vám v celém rozsahu nabízí řešení Epicor.

  Poskytujeme řešení Sourcing pro zhodnocení zdrojů, jaké podporuje vaše podnikatelské cíle

  Oblast sourcingu je nejdůležitější činností, která vytváří přidanou hodnotu, jakou mohou zabezpečit odborníci v oblasti zprostředkování. Zahrnuje to velký orzsah dovedností a odborných znalostí ve specializovaných oblastech, ale zároveň i mnoho času při získávání a porovnávání nabídek od různých dodavatelů. Automatizace zmíněných úkolů umožňuje pracovníkům nákupu věnovat více času a energie strategickým činnostem.

  Epicor Sourcing je software s širokými možnostmi konfigurace a s rychlým poskytnutím snadno použitelných nástrojů:

  • Výkonné možnosti pro integraci strategického sourcingu, dynamické oceňování a komplexní procesy pro hodnocení nabídek a výběru
  • Nákup, prodej, nebo zprostředkování přímého a nepřímého materiálu, zboží, služeb, nebo spěšný nákup dle okamžité potřeby
  • Maximální úspory díky automatizovaného procesu pro vyhodnocení optimální kombinace dodavatelů, výrobků, služeb a cen

  Poskytujeme řešení Procurement pro získávání zdrojů, jaké podporuje vaše podnikatelské cíle

  Možnost zadávat požadavky 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, z jakéhokoli místa, při zavedení zdokonalené správy nákupu, to vše může vypadat jako paradox, ale zvolíte-li řešení Epicor pro nákup, které vám spolehlivě zajistí zhodnocení činností celého týmu nákupčích a pomáhá vytvářet optimálně nastavené smlouvy a zavádět standardní postupy v celé organizaci.

  Epicor Procurement zrychluje a usnadňuje celý proces nákupu ve firmě a poskytuje nové výhody:

  • Komfort a efektivita „samoobslužných“ operací pro zaměstnance
  • Automatické procesy workflow pro schvalování a předávání dat do vyšších úrovní
  • Hladká integrace s aplikacemi back-office
  • Naprostá přehlednost a ucelené řízení katalogu a prosazování předepsaných postupů
  • Strategický přístup k vytváření vazeb s dodavateli v provázaném, interaktivním prostředí
  • Úspory nákladů, které se prakticky okamžitě projeví v celkovém výsledku firmy

  Epicor SRM zajišťuje dosah, rychlost a kontrolu – vše v jediném řešení. Získáte lepší kontrolu a naprostý přehled o všech operacích nákupu – kdo a kdy realizoval které nákupní činnosti a zároveň s menším objemem administrativní práce.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »