• Architektura zaměřená na služby

 • V pojmu architektury orientované na poskytování služeb klademe důraz na “Služby”

  Téměř každý poskytovatel softwarových řešení inzeruje "aplikace" orientované na poskytování služeb v podnikové síti (SOA), ale při bližším pohledu zjistíte, že ne všechno co je označováno “SOA” je skutečně orientováno na služby. Náš tým v Epicor® se rozhodl zdolat méně obvyklou cestu a poskytnout vám podniková řešení od základu vybudovaná na nejlépe osvědčených postupech pro SOA.

  Co je ve skutečnosti SOA?

  SOA je přístup k vývoji podnikových aplikací specifický tím, že jednotlivé softwarové procesy jsou rozebrány na jednotlivé služby, které jsou pak zpřístupněny v podnikové síti. Každá služba poskytuje funkcionalitu, která je přizpůsobitelná konkrétním potřebám firmy a zároveň obsahuje – pro uživatele skryté – detaily, prvky celé implementace systému. Architektura SOA je odpovědí na složitost, nepružnost a slabé stránky stávajících přístupů při vytváření struktury podnikových procesů, workflow a propojení aplikací.

  Přístup Epicor při vytváření SOA: Microsoft®.NET, Web Services, Standardní jazyky

  Ve společnosti Epicor jsme použili platformu .NET společnosti Microsoft pro vývoj a publikování aplikací v prostřednictvím webových služeb – Web services – které používají jediný standard, Extensible Markup Language (XML), což zajišťuje snadnou komunikaci prostředí podnikového softwaru. Zavedením logiky podnikových služeb, konkrétně Web services, vám Epicor umožňuje budovat vlastní pravidla a postupy, lépe řídit všechny podnikové procesy a mít přístup do systému kdekoli, kdykoli a z jakéhokoli koncového připojení. Uvedené možnosti spolu s nástrojem Epicor Service Connect tvoří silnou kombinaci, která vám pomáhá sladit business procesy a umožňuje definovat procesy workflow na základě předem vytvořené logiky služeb poskytnuté ve formě Web services; výsledné procesy workflow, doslova sestavené “na objednávku”, splňují specifické požadavky každé firmy.

  Výhody SOA

  SOA usnadňuje integraci rozdílných a různorodých prostředí jaká se ve firmách vyskytují. SOA zavádí princip kolaborace procesů – sdíleného prostředí, kde informace jsou sdíleny v celé organizaci a s externími partnery. Zpřístupněním podnikových procesů pomáhá SOA všem pracovištím firmy zaměřit pozornost na zavedení optimálních postupů a zlepšení operací. SOA poskytuje spolehlivé zázemí pro podporu modelu, který funguje napříč všemi úrovněmi organizace. SOA podporuje sdílení informací, usnadňuje podnikové procesy v celém rozsahu jejich použití a pomáhá zlepšovat efektivitu všech činností.

  SOA vám umožňuje upravovat procesy bez nutnosti měnit zdrojový kód. Pomocí SOA je přizpůsobení procesů ve vašich systémech vašim požadavkům pouhou záležitostí konfigurace, nikoli zavádění složitých změn. To znamená, že v okamžiku přechodu na nový release zvládnete tento krok velmi snadno – mnohem snadněji než kdybyste museli zvládat jednotlivé úpravy upgrade roztroušené v celé implementaci vašeho systému.

  Dalším přínosem SOA je poskytnutí možností pro zrychlení a zjednodušení podnikových procesů, což vede k uplatnění agilního řízení procesů. SOA poskytuje prostředky pro lepší přehlednost procesů, lepší zacílení jejich optimalizace a úprav, abyste mohli vyhovět rostoucím nárokům zákazníků na kratší dobu odezvy a zároveň na vysokou kvalitu a spolehlivost. A co je možná nejdůležitější, SOA udržuje nadhled a kontrolu nad veškerou komplexností vzájemných integrací mezi aplikacemi a pracovišti, významně snižuje náklady a zároveň posouvá technologii a její výstupy do úrovně obchodního úspěchu firmy.

  Epicor poskytuje ucelenou sadu řešení SOA pro podniky, která vám pomáhá propojovat lidi, procesy a aplikace do flexibilní, přehledné a pružně pracující firmy.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »