• Řízení služeb

 • S rostoucími tlaky shora dolů s důrazem na vytváření zisku v sektorech výroby a distribuce, se řada firem soustřeďuje na zlepšení služeb zákazníkům jako na způsob jak si udržet klientskou bázi a zároveň i růst tržeb.

  Maximální využití produktu a životního cyklu zákazníka je nyní mnohem důležitější než kdykoli dříve – přestože moho firem nedocení příležitosti k novým tržbám – protože nejsou schopny vyhovět poptávce pro službách, nebo nedokáží správně vyhodnotit nejdůležitější zákazníky a jejich požadavky. Řešení pro oblast řízení služeb josu koncipována tak, aby vám pomohla koordinovat všechny procesy vašich servisních center s optimálním zapojením všech zdrojů – profesních a materiálových, a to ve správnou dobu, při zachování co nejnižších možných nákladů a při docílení co nejvyššího zisku; a v celkovém výsledku k docílení maximální spokojenosti zákazníka.

  Ať již se zabýváte poskytováním servisních služeb s výjezdy do terénu, nebo provozujete vlastní servisní centrum, v každém případě – zdokonalené řízení servisních činností vám pomůže zdokonalit sledování a plnění smluvních závazků, průběh prací a údržby dle servisních smluv s vašimi klienty, včetně sledování záručních lhůt a plnění vyplývajících nároků, naprosoto přehledně a s funkčními výhodami pro vaši firmu.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Produkty Epicor® pro řízení služeb a servisních činností podporují model štíhlé firmy a poskytují stupňovité řízení pro eskalaci činností, které vám pomáhá při správě a plnění smluvních podmínek se zákazníky s naprosto transparentním přehledem všech rizik a kritických bodů při dodržování shody
  • Harmonogramy preventivní údržby včetně sledování výrobních čísel a správy smluv umožňují efektivně naplánovat kontrolní prohlídky v místech instalací a vybrat požadované techniky a materiál; výkonné plánování pomáhá zlepšit služby zákazníkům a snížit náklady
  • Nabídka možností pro mobilní uživatele – techniky v terénu – umožňuje spojení se servisním centrem, on-line zadání událostí i dokončených prací a přispívá k rychlejšímu cyklu fakturace.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »