• Řízení prodeje

 • Prvotním zájmem firmy je zisk a růst. Lze toho docílit buď upoutáním nových zákazníků, nebo udržováním stávajících zákazníků, ale v každém případě je základem výkonný a dobře řízený tým prodeje. Automatizace prodejních procesů (sales force automation, SFA) podporuje růst vašich tržeb a pomáhá proměnit větší počet kontaktů na kupující zákazníky a zároveň vyhodnotí nejlepší příležitosti pro další rozvoj prodejních aktivit. Ucelené strategie SFA pomáhají rozvíjet komunikaci a zajistit, aby každý, kdo pracuje v interakci se zákazníky, měl kdykoli k dispozici přesné a kompletní informace.

  Řešení Epicor pro řízení operací prodeje zlepšují nejen efektivitu činností, ale i pracovní produktivitu vašich týmů prodejců. Zavedené procesy pomáhají prodejcům evidovat příležitosti a automatizovat administrativní úlohy a věnovat více času rozvíjení kontaktů, které pro firmu znamenají dlouhodobý přínos.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  Poskytování nabídek a zadávání objednávek zákazníků jsou hnací silou pro koordinaci aktivit mezi vašimi prodejci, sklady a pobočkami a také týmy přepravců a účetních. Koordinace procesů a činností pomáhá udržovat efektivní řízení všech vazeb – zákazníků, dodávek, fakturace a obchodních provizí. Řešení Epicor pro řízení prodeje poskytuje nástroje k vytváření přesně zaměřených odhadů, zrychlení cyklu od nabídky po konečnou fakturu a výpočty odhadů a trendů, a v neposlední řadě k zlepšení služby zákazníkovi.

  Zdokonalený a přehledný proces prodeje s centrálním přístupem k datům – to se týká produktů, informací o zákaznících a cenách, stavů transakcí – umožňuje vytváření objednávek v několika minimálních krocích. Optimalizovaný proces vede k zvýšení efektivity prodeje na základě přesného vyhodnocení již od počáteční fáze žádosti o nabídku (RFQ) a následně v průběhu zpracování objednávky.

  Efektivní řízení prodeje na základě poptávky

  Demand management, řešení pro správu poptávky a řízení zásob dle požadavků na dodávky materiálu i služeb je uceleným řešením, jaké odpovídá podmínkám dnešního obchodního prostředí a zahrnuje veškeré nároky na elektronickou identifikaci a evidenci zásob, Electronic Data Interchange (EDI), je to řešení, které vaší firmě pomáhá zkracovat lhůty (a časy prostoje) pro plánování a nákup, a poskytuje vám výkonné možnosti pro rychlou odezvu. Řešení pro správu poptávek propojuje standardně uzavřené smlouvy s objednávkami zákazníků a s release-verzemi nových produktů na základě specifických požadavků každého zákazníka.

  Proces Epicor pro řízení prodeje je posunem od zaměření na požadavek (identifikaci) EDI směrem k plnění požadavku na předání do dalšího procesu – tj. zaměření na realizaci dodávky pomocí “outbound” operací ASN (Advanced Ship Notice) s avízem o odbavených zásilkách pro zákazníky, které zákazníci zpětně potvrdí při každé dodávce. Vstupní (inbound) dokumenty přes identifikaci EDI se zaznamená celková, kumulativní hodnota (CUM) a skutečné přijaté množství je elektronicky předáno zpět k odsouhlasení.

  Sada řešení Epicor pro řízení operací prodeje poskytuje komplexní procesy SFA pro automatizaci prodeje, které vám pomáhají vyladit celý cyklus od objednávky po dodávku k maximální spokojenosti zákazníka.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »