• Správa portfolia projektů

 • Vaše firma se zabývá poskytováním profesionálních služeb, a proto víte, jak důležitým kritériem je čas a jakým způsobem se promítá do celkové obchodní bilance firmy. Čas věnovaný přidělení pracovníků na projekty lze věnovat činnostem s vyšší hodnotou – rozvoji vaší klientské báze. Čas věnovaný vyúčtování hodin a nákladů můžete věnovat činnostem, které lze účtovat jako další hodnotu pro vaši firmu. V roli poskytovatele profesionálních služeb pociťujete význam a přínos zavedení inovačních systémů, které pomohou snížit počet nezhodnocených, tj. nezúčtovatelných hodin, zrychlit procesy a zvýšit celkovou efektivitu. Náš tým Epicor® prokazuje praktickou zkušenost při podpoře firem, jako je vaše, prosadit se v dnešním dynamickém a silně konkurenčním prostředí.

  Řešení Epicor Professional Service Automation (PSA) poskytuje mnohem více než jen tradiční funkcionalitu pro automatizaci služeb. Ve svém rozsahu napomáhá procesům v celé firmě a ve výsledku přináší četné výhody celé organizaci, která se zabývá poskytováním profesionálních služeb.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Plánování projektů a více kompetentních rozhodnutí na základě dobré informovanosti a sladění profesních zdrojů s požadavky zadané zakázky.
  • Snadné vykazování hodin a výdajů v nastavených webových procesech předání a schválení, včetně flexibilního zadání faktur a vyúčtování projektu ve všech detailech.
  • Snížení prostojů a omezení nezúčtovatelných hodin, docílení maximálních výnosů, lepší plánování projektů a uzavírání ziskových zakázek za současného zvyšování spokojenosti zákazníků i zaměstnanců.
  • Informovanost a přístup k řízení vztahů se zákazníky, od správy příležitostí až k dodávce služby, vyúčtování a poprodejní podpoře.
  • Robustní procesy pro finance zajišťují funkcionalitu pro různé varianty finančních operací, včetně přesného účtování zakázek, požadované servisními organizacemi.
  • Integrované řešení business intelligence pomáhá docílit lepšího rozhodování. Vytváření výkazů probíhá v požadovaném rozsahu – od kapacit zaměstnanců, návazném výpočtu zisku a tržeb dle firmy/pobočky, dle zakázky a zaměstnance, v přehledném a analytickém srovnání s plánovanými a skutečnými hodnotami zadanými na základě zakázky (úkolu) a záznamu docházky, případně chybějících záznamů docházky.
  • Zadání hodin a výdajů, proces odsouhlasení, přístup ke klíčovým informacím o projektu, přehled o probíhajících činnostech (deníky nedokončených operací), účty pohledávek ve srovnání s plánovanými hodnotami a skutečnými (vykázanými) hodnotami – přístup k datům je zajištěn kdykoli a odkudkoli.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »