• Řízení projektů

 • Úspěšnost projektu je zásadní pro ziskovost z hlediska interních procesů, řada společností však bojuje s realizací projektů mimo plán nebo nad rozpočet. Pro zajištění úspěchu v projektovém prostředí musí řízení projektů zasahovat do každého aspektu vašeho podnikového řešení. Společnost Epicor to usnadňuje nabídkou sofistikovaného softwaru pro řízení projektů, který je integrovaný v rozsáhlých schopnostech softwaru Epicor ERP.

  Softwarová řešení pro řízení projektů

  Řešení v oblasti řízení projektů společnosti Epicor je komplexní řešení pro projektové manažery, kteří plánují a realizují jednoduché nebo složité projekty, které mohou vyžadovat víceúrovňové fáze a přesné stanovení nákladů a rozpočtu projektu. Řízení projektů využívá podrobné odhady, plánování, rozvrhy, stanovení nákladů a logistiku zásobovacího řetězce společnosti Epicor pro kompletní řízení a analýzu jakéhokoli projektu. Toto komplexní řešení zahrnuje funkce plánování projektů, řízení zdrojů, řízení času a výdajů a uznání výnosů k zajištění shody se smluvními požadavky a účetními standardy. Naším cílem je usnadnit řízení projektů, s přesnými a aktuálními informacemi o stavu, smysluplnými výstrahami a integrovanou analýzou projektů a výkaznictvím. To v kombinaci s řízením podnikových procesů společnostem umožňuje maximalizaci fakturovatelného času, správu rozsáhlého portfolia projektů a získání značné výhody nad konkurencí.

  Softwarová řešení pro řízení projektů k zajištění plnění cílů vaší společnosti

  Řízení projektů společnosti Epicor poskytuje flexibilní možnosti struktury dělení pláce (WBS) včetně víceúrovňových fází v rámci projektu. Toto řešení, vybudované pomocí skutečné architektury zaměřené na služby (SOA), umožňuje také nepřetržité iniciativy v oblasti výkonu, konektivitu v reálném čase a intuitivní nástroje řešení Business Intelligence v průběhu celého postupu prostřednictvím partnerů v zásobovacím řetězci. To pro podnikání zajišťuje vyšší schopnosti. Škálovatelné, flexibilní, konfigurovatelné – důvěřujte, že vedení projektů společnosti Epicor má moderní přístup ke komplexnímu řízení projektů.

  Máte dotazy týkající se našeho softwaru pro řízení projektů? Zapojte se do chatu s odborníkem nebo nám pošlete e-mail.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »