• Productivity Pyramid

 • Epicor Productivity Pyramid sestává ze tří vzájemně navazujících řešení vyvinutých s cílem poskytnout všechny výhody obsažené v architektuře systému zaměřené na služby, Epicor service-oriented architecture (SOA) a vytvořit užší propojení lidí, procesů a aplikací – vytvářet prostředí pro vyšší výkon a spolupráci.

  Epicor Portal poskytuje bezpečný přístup k datům a snadný způsob jejich vizualizace, který běžným uživatelům umožňuje intuitivně vytvářet datové pohledy, aniž by museli znát výchozí databázi anebo jazyk pro dotazování. Vytvořené pohledy Epicor Portal views můžete publikovat na Microsoft® SharePoint® a umožnit jejich použití kvalifikovaným uživatelům. Pracovníci, obchodní partneří a další subjekty, pro které je práce s informacemi klíčová, mohou vytvářet a sdílet podniková data a události. Kromě bezpečného přístupu k datům, snadného použití, zlepšené kolaborace procesů a vyššího výkonu, Epicor Portal poskytuje prostřednictvím vytvořených pohledů pevný základ pro Epicor Information Worker.

  Epicor Information Worker umožňuje uživatelům přístup k datům z jakéhokoli množství propojených podnikových aplikací za současného zachování kontextu rozpracovaných úloh v prostředí Microsoft® Office. Informace v systému ERP můžete zobrazit přímo v aplikaci Microsoft Office, kde s nimi můžete dále pracovat offline a následně synchronizovat zadané změny v režimu online.

  Epicor Service Connect poskytuje možnosti pro automatizaci úloh a zrychlení procesů a tím pomáhá uživatelům docílit efektivity v celém řetězci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zaměstnanci se mohou na základě jednotlivých situací soustředit na činnosti a správu s prokazatelným přínosem pro firmu, na rozdíl od rutinních úkolů spočívajících v opakovaném zadávání dat. Epicor Information Worker a Epicor Portal používají možnosti Epicor Service Connect, které umožňují uživatelům aktualizovat nebo zadávat nové záznamy podnikových dat pro ERP bez toho, aby museli nejprve otevřít konkrétní aplikaci ERP.

  Jednotlivé komponenty Productivity Pyramid – Epicor Portal, Epicor Information Worker a Epicor Service Connect – harmonicky spolupracují a pomáhají zhodnotit prostředky, které zákazníci Epicor investují do řešení podnikového informačního systému.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »