• Řízení výroby

  • Řešení Epicor® pro řízení výroby poskytuje uživatelsky snadno aplikovatelné procesy vyvinuté ke splnění potřeb progresívních výrobních firem, jejichž činnosti zahrnují různé typy výroby, od kusové po sériovou, včetně smíšených režimů výroby. Epicor rozumí potřebám výrobců, kdy mnozí řídí složité výrobní provozy, v kterých neuplatňují kategorizaci a často se ubírají směrem komplexní výroby souběžně s jednoduššími modely opakované výroby. Takoví výrobci požadují mimořádně flexibilní a všestranný software, který dokáže podporovat kombinované požadavky výroby na zakázku (MTO), konfigurace na zakázku (CTO), projektové výroby (ETO) a výroby na sklad (MTS).

    Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

    Bez ohledu na to, zda je váš podnik zaměřen na MTO, CTO, ETO nebo MTS, námi poskytovaná řešení pro výrobu zároveň v plném rozsahu pokrývají procesy SCM pro řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce, realizaci dodávek a distribuci – v rámci jedné ucelené platformy pro podnikový systém. Řešení pro výrobu dodávaná společností Epicor zahrnují pokročilé možnosti pro řízení jakosti (QA), sledování životního cyklu produktu (PLM), správu kmenových dat (MDM), a tím vycházejí vstříc všem vašim požadavkům na řízení výroby.

    Architektura SOA tvoří spolehlivou základnu řešení Epicor pro výrobu, která výrobní firmě pomáhají zajistit kontinuální výkon, propojenost a sdílení výstupů v reálném čase a intuitivní prostředí pro ovládání procesů Business Intelligence, a to ve všech úrovních organizace, od řízení dílenských provozů až po řízení operací s vašimi partnery v dodavatelsko-odběratelském řetězci, a to s poskytnutím vyšší agility všech činností, které vedou k vyšší spokojenosti zákazníků. Rozšiřitelnost, flexibilita, konfigurace přizpůsobená daným podmínkám – vaše firma se může spolehnout na řešení od Epicor, protože je to řešení, které pomáhá moderním přístupem docílit výrobní dokonalosti.

  • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

    Pohovořte si s odborníkem »