• Epicor Portal

 • Informace, které pomáhají firmě k úspěchu

  Mít k dispozici aktuální podniková data doslova na dosah ruky je zásadním předpokladem k přijímání takových rozhodnutí, která posouvají vaši firmu k úspěchu. Někdy je však obtížené získat informace, které právě potřebujete, a musíte proto čekat až vám je někdo jiný vyhledá a poskytne. Epicor Portal pomáhá plnit takovéto požadavky poskytnutím uceleného rámce informací a nástrojů pro ukládání a sdílení dat, aniž byste se museli spoléhat na pomoc ostatních kolegů. S pomocí Epicor Portal získáváte informace, které pořebujete – a kdykoli je potřebujete – z vašeho podnikového informačního systému, aniž byste museli čekat "až budete na řadě."

  Menší dopad na IT a bezpečný přístup k datům

  Epicor Portal přesouvá funkce spojené se shromažďováním a publikováním dat z oblasti IT do celé organizace a tím umožňuje snadnější sdílení znalostí a úprav v prostředí kolaborace procesů. Nasazením Microsoft® SharePoint®pro infrastrukturu portálu, která představuje špičku v oboru, dokáže Epicor Portal poskytnout bezpečné a sdílené prostředí portálu v rozsahu celého podniku. SharePoint umožňuje rychlou instalaci, kdy samotný proces implementace zvládnete jen s malou, případně s žádnou podporou. Instalované řešení poskytuje vysoce konkurenční hodnotu – zahrnuje všechny klíčové vlastnosti podporující středně velké firmy. Epicor Portal obsahuje správcovskou konzolu pro správu rolí a zabezpečeného přístupu. Můžete přesně stanovit rozsah možností, s kterými uživatelé portálu mohou pracovat, jednoduše nastavíte specifické parametry zabezpečení a povolení pro každého uživatele či jednotlivé skupiny uživatelů obsahu Epicor Portal.

  Snadné použití

  Epicor Portal poskytuje snadné ovládání nástroje pro vizualizaci dat, který běžným uživatelům umožňuje intuitivně vytvářet datové pohledy, aniž by museli znát databázi anebo jazyk pro dotazování. Vytvořené pohledy můžete publikovat jako Microsoft SharePoint Web Parts a kvalifikovaným uživatelům umožnit jejich další použití. Výkonné možnosti SharePoint pro vyhledávání a vizualizaci dat jsou významným přínosem zejména pro klíčové pracovníky a uživatele dat, kteří mohou vytvářet a publikovat rozhodující ukazatele výkonu či jiných událostí a zároveň mohou zadávat online dotazy ad hoc.

  Lepší provázanost a vyšší výkon

  S řešením Epicor Portal můžete vytvářet specifický obsah v rámci portálu a vytvořený obsah zpřístupnit k dalšímu použití v celé organizaci. Možnost zajistit přístup k informacím v úrovni celého podniku posiluje výkon a zlepšuje provázanost prostředí a sdílení informací nejen mezi jednotlivými uživateli, ale také mezi pracovišti, divizemi a pobočkami vaší společnosti. Epicor Portal zlepšuje přehlednější prostředí obchodních operací a obchodních příležitostí tím, že poskytuje bezpečný přístup k podnikovým datům externím subjektům, jako jsou obchodní partneři, dodavatelé a zákazníci.

  Sjednocený pohled a ucelenost podnikových zdrojů

  Epicor Portal zajišťuje transparentní a zabezpečenou interakci s aplikacemi Epicor v rozsahu celé organizace. Externí zdroje dat mimo řešení Epicor můžete zadat do automatických průvodců wizards k procházení informací v nastavených úrovních bezpečného přístupu a vyhledávání dat, tím zajistíte integrovaný pohled na všechna podniková data. Epicor Portal poskytuje uživatelům možnosti k zvyšování výkonu, zlepšování provázanosti operací a docílení lépe propracovaných obchodních rozhodnutí.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »