• Plánování a rozvrhy výroby

 • Vaše firma se zabývá například poskytováním služeb, výrobou, distribucí, nebo kombinuje všechny tyto činnosti, ale jistě potřebuje spolehlivou základnu pro flexibilní a přesné využití zdrojů, plánování a vytváření rozvrhů činností.

  Epicor® poskytuje do hloubky propracované řešení pro potřeby komplexního plánování a řízení činností a zdrojů v globálních firmách, stejně jako ve firmách s jediným provozním pracovištěm. Sada řešení Epicor svým zákazníkům pomáhá zlepšit operativní přehlednost a kontrolu.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Vytváření prognóz a hrubých rozvrhů výroby (MPS) zajišťuje denní řízení činností i dlouhodobé plánování s výhodou zkrácených průběžných dob operací a zlepšených procesů rozhodování.
  • Řízení nabídky a poptávky v reálném čase pomocí výkonných nástrojů MRP pro plánování materiálových požadavků, které zajišťují synchronizaci průběžných požadavků zákazníků a výpočtů prognóz pro činností ve výrobních provozech, ve skladech, nebo v místech instalací.
  • Robustní funkce pro rozvrhy operací a budoucí plánování (APS) se silnou podporou grafických nástrojů zaměřených na optimalizaci zdrojů, rozdělování činností dle požadovaných výstupů a volných kapacit, sledování jejich disponibility včetně externě dodávaných kapacit, pružné změnové řízení.
  • Podpora řízení zakázek – Project Management – představuje plné využití funkcí pro detailní výpočty odhadů, plánování, rozvrhy činností, rozbory nákladů a logistické vazby v dodavatelském řetězci a zajišťuje naprostou kontrolu, přehlednost a analytický pohled (včetně křížových rozborů) na každý projekt.
  • Paralelní řízení pracovišť v jakékoli kombinaci několika administrativních poboček, výrobních provozů a skladů nebo samostatných firem.

  V oblasti řešení pro plánování a rozvrh výrobních operací poskytuje Epicor ucelenou sadu nástrojů, která vaší firmě pomáhá docílit maximálního zhodnocení zdrojů, optimální výkon a růst zisku.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »