• Správa výrobkových dat

 • Řešení pro správu výrobkových dat, product data management (PDM), funguje jako centrální úložiště informací o procesech a časovém průběhu výrobků a zajišťuje integraci a sdílení dat mezi všemi uživateli, kteří interaktivně zpracovávají data o produktech – manažeři projektů, technici a inženýři, prodejci a kontroloři z oddělení jakosti.

  Epicor poskytuje softwarová řešení výrobcům, kteří potřebují řídit své informace o výrobě,klasicky je to technická dokumentace, technologické postupy, změny kusovníků, objednávky zákazníků a protokoly ověřování jakosti, kdy celý obsah je zprostředkován a sdílen v rámci celého podniku a v rámci jediného komplexního řešení. Epicor PDM zpracovává všechna hlediska životního cyklu výrobku a umožňuje výrobním firmám udržovat kontrolu nad ohromným množstvím elektronických dokumentů a pracovat ve sdíleném prostředí v celém hodnotovém řetězci.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Řízení rozpisů struktur (kusovníků, BOM) podporuje formáty v jednotlivých úrovních včetně materiálu a součástí, které tvoří vrcholovou položku – finální výrobek
  • Řízení víceúrovňových kusovníků. které obsahují součásti (nižší položky) jedné úrovně; řízení materiálových požadavků dle interních a externích kroků v definovaných technologických postupech, přehlednost ve všech fázích – montáž, plánování, rozpis kapacit, náklady
  • Detailní postupy podporují efektivní plánování, kalendářní rozpisy a výpočty nákladů
  • Automatické předávání změn do dílenských provozů, přehledné a detailní zpracování verzí pro výrobu, normativní shoda a dodržování definovných požadavků na zdroje
  • Ucelená funkcionalita pro řízení vývojových kusovníků a změn, sledování verzí a revizí jednotlivých výstupů pro výrobky, řízení workflow, detailní rozbory nákladů od úrovně vývoje
  • Product Lifecycle Management (PLM) poskytuje centrální bázi informací o procesech a položkách – výrobcích – v časovém průběhu, s integrací prostředí do dalších systémů CAD
  • Možnost vytváření flexibilních a aktuálních rozborů nákladů pro výrobky dle zákazníka, dle součásti, nebo dle jednotlivých pracovních činností
  • Konfigurace v průběhu zpracování výrobků, široké možnosti pro nastavení a úpravy dimenzí výrobků, a to pomocí dotazu a automatického výpočtu – vyhodnocení, dostupných z úrovně cenové nabídky, objednávky, popisu činnosti nebo pracovního příkazu

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »