• ERP pro nadnárodní společnosti

  • Jestliže vaše nadnárodní společnost dospěla k rozhodnutí, že pro podporu svých činností potřebuje v pravém slova smyslu globálního partnera, takového, který rozumí nuancím v řízení lokálních poboček a zároveň rozumí korporátním požadavkům na kontrolu, řízení a informační toky, potom vítejte ve světě Epicor – vašeho poskytovatele globálních řešení. Svým globálním dosahem, který umožňuje okamžité sdílení a výměnu informací s vaší firmou či pobočkou bez ohledu na její umístění, poskytuje řešení Epicor interaktivní sdílení dat v jediném referenčním bodě a tím zajišťuje vaší firmě naprostou kontrolu v reálném čase a maximální zhodnocení vaší investice vložené do našich řešení. Nabízíme jediný referenční bod interkace a odpovědnosti, protože Epicor zajišťuje přímou podporu pro všechna řešení, která poskytuje, není zde žádná nejasnost ohledně kontaktování pověřené osoby – autorizovaného zastoupení, ohledně řešení na podporu vašich činností. Je to jednoduché: vy pracujete s Epicor a Epicor pracuje pro vás.

    Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

    Na základě mnohaletých zkušeností a spolupráce s našimi korporátními klienty a s oborově specializovanými týmy jsme poznali, jak je každá organizace jiná. Naše globální týmy konzultantů pracují se sadou konfigurovatelných řešení, tím vycházejí vstříc vašim konkrétním požadavkům a odstraňují složitost procesů. Je výhodné si s odborníky popovídat o modelech implementací – centrálně řízených nebo decentralizovaných (distribuovaných instalacích systému), anebo o finančních výhodách standardizovaných procesů v globální úrovni, to znamená ve světě pravidel Sarbanes-Oxley. Uvažujete-li o akvizici, například v Latinské Americe nebo v Asii, ale nemáte jistotu zda stávající finanční systémy v daných lokalitách jsou dostatečně spolehlivé k tomu, aby poskytovaly centrální zdroj dat včas a dle potřeby, pak nás kontaktujte a budete překvapeni tím, jak rychle vám umožníme optimalizovat vaše operace. A naopak, uvažujete-li o odprodeji pobočky s mezinárodní působností, můžeme vám doporučit konzultaci s odborníky v Epicor ohledně rychlé realziace nákladově efektivního řešení, které podporuje připravený paket aktiv pro odprodej.

    Epicor je v pravém slova smyslu poskytovatelem řešení pro multi-jazyčné, mezinárodní prostředí vašeho podniku, poskytovatelem řešení ověřeného praxí ve více než 140 zemích a ve více než 30 jazycích. Naše infrastruktura technické podpory čítá přes 400 lidí v 15 globálně rozmístěných centrech a je k dispozici vašim místním pobočkám a firmám, které mohou kontaktovat naše týmy lokální podpory. Komunikace se odvíjí ve 22 jazycích, proto je pravděpodobné, že se s vámi budeme hovořit přímo ve vašem jazyce. Náš tým vysvětlí, jakým způsobem vám mohou naše řešení pomoci například s řízením transakcí ‘Recargo de Equivalencia’ ve Španělsku, operacemi ‘červeného storna’ v Rusku, nebo s účtováním ‘Golden Tax’ systému v Číně. Naši konzultanti vám zároveň vysvětlí, proč má účtování srážkové daně v Izraeli jiná specifika než v Egyptě, nebo jakým způsobem lze pomocí našeho řešení automatizovat vytváření struktur pro výpočty daně v Brazílii, Indii, nebo Kanadě. Víme, co potřebujete. Potřebujete to, co my známe?

  • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

    Pohovořte si s odborníkem »