• ERP pro středně velké podniky

 • Většina středně velkých firem je v dnešní době součástí dodavatelských řetězců, které kladou požadavky na elektronické řízení objednávek a zapojení do on-line komunikace a plánování v propojeném prostředí, ale velmi často naráží na stávající různorodé systémy, které jednoduše nedokážou zajistit integraci v požadované úrovni dodavatelského procesu. Aby dokázaly obstát před konkurencí, musí tyto firmy vypadat i jednat jako velké podniky. V podstatě potřebují dobře propracovanou softwarovou funkcionalitu pro řízení podnikových činností, ucelenou podporu pro podnikové procesy a naprostou přehlednost v rámci celé organizace.

  Přestože právě středně velké firmy požadují vysoce funkční řešení, z hlediska zdrojů jsou více omezeny než velké firmy, protože operují s menším počtem pracovníků a nižším rozpočtem a docházejí k momentu, kdy se musí rozhodnout pro realistickou, v krátké době zvládnutelnou implementaci řešení. Ta je obvykle doprovázena navozením prostředí vysokého růstu a rychlého tempa.

  Epicor zajišťuje více než jen rozbor stávající situace a středně velké firmy a jejích potřeb; nabízíme řešení ERP vyvinuté specificky pro potřeby středního trhu. Naše praxí ověřená řešení prokazují nízké režijní náklady (ROI), rychlou návratnost vašich investic a vyhovují vašim požadavkům na pružnou odezvu podnikových procesů.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  Epicor zahrnuje technologie Microsoft .NET a webové služby do svých softwarových řešení a tím plní svůj závazek poskytovat nákladově efektivní řešení. Zavedením adaptabilní architektury na základě webových služeb (SOA) získávají středně velké firmy rozšířenou schopnost snadného a efektivního sladění svých informačních systémů a technologických zdrojů a pružnou odezvu na nové příležitosti v prostředí neustále se měnících požadavků.

  Naše řešení budovaná na silné technologické základně poskytují funkcionalitu, flexibilitu a rozšiřitelnost, vlastnosti, jaké středně velké firmy požadují. Poskytujeme ucelená řešení end-to-end, abyste mohli pracovat z jediného zdroje, který pokryje všechny vaše požadavky na výkonný software. Všechna naše řešení podporuje globální organizace technické podpory a servisních služeb, která poskytuje služby implementace dle vašich požadavků, rychle a flexibilně.

  Od samého počátku je vývoj řešení Epicor zaměřen na střední trh. Od architektury naší technologie až po design našeho uživatelské rozhraní a volitelnou konfiguraci pro zavedení, poskytujeme řešení, která jsou robustní z hlediska zajišťování požadovaných funkcí a zároveň zachovávají nízké náklady na vlastnictví a provoz. Nedávný globální průzkum prokázal, že Epicor vykazuje nejnižší celkové náklady na uživatele softwarových služeb a údržby řešení poskytovaných středně velkým firmám.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »