• Epicor pro Středně Velké Podniky

 • Společnost Epicor si uvědomuje, že středně velké firmy mohou docílit úspěchu poskytováním nových, zdokonalených produktů a služeb. Vaše provozovny musí být ve svých činnostech natolik pružné, aby dokázaly přijmout změny v technologiích a vyhovět poptávce trhu. S postupným rozvojem vyspělých oborů, kterým vaše firma poskytuje služby, roste vaše konkurenční výhoda a vaše firma se úspěšně ubírá směrem k úsporám nákladů, vyšším úrovním služeb poskytovaných zákazníkům a zdokonalování praxí ověřených postupů.

  Společnost Epicor je přesvědčena, že středně velké firmy se potýkají z velké části se stejnými problémy jako větší firmy a organizace, ale na rozdíl od nich se musí zároveň vypořádat s velice omezenými zdroji. Pravidelně musíte vyhodnocovat vaši pozici vůči konkurenci, stejně jako pozici vašich partnerů v dodavatelském řetězci a pak byste měli svoji firmu dovést do pozice, kdy bude schopna rychle reagovat na měnící se podmínky v prostředí neustále rostoucího trhu.

  • Zvyšujte zisk. Vaše investice do podnikového informačního systému musí vykazovat rychlé zhodnocení a stabilně vysoký ukazatel ROI, kdy zavedené softwarové řešení vaší firmě pomáhá odstranit neefektivní činnosti, optimalizovat operace a zvyšovat ziskovost.
  • Zajistěte kvalitu produktu. Měřítka kvality musí vyhovovat požadavkům vašich klientů a postoj k udržování kvality v pracovním procesu by měl být zavedeným standardem v povědomí všech zaměstnanců firmy. Váš podnikový software musí podporovat celkovou podstatu, filosofii vaší firmy, pomáhat v zavádění nejlépe osvědčených postupů a umožnit dosažení nejlepších výsledků.
  • Posilujte kooperace se zákazníky a dodavateli. K docílení integrace a výkonu v celém prostředí vašeho dodavatelského řetězce je nezbytné, abyste znali oblast plánování produktů vašeho zákazníka a zapojili své kapacity v požadované úrovni vývoje a utváření produktu. Podobně i vaši dodavatelé potřebují bezpečný a spolehlivě řízený přístup k informacím ve vaší firmě, aby mohli plnit své závazky vůči vám.
  • Zlepšujte řízení vztahů se zákazníky a posilujte vazby. O svých zákaznících byste měli mít doslova intimní znalost na všech úrovních jejich organizace, abyste mohli vyhovět specifickým požadavkům konkrétního podniku a jeho spotřebitelů – na všech úrovních.
  • Operujte globálně. Vaše firma potřebuje podniková softwarová řešení, jaká podporují mezinárodní prostředí zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Musíte splňovat regulatorní nařízení v celosvětovém měřítku a zároveň mít schopnost prosazovat své produkty a služby na trzích po celém světě.
  • Posuňte svůj byznys do vyšší úrovně. Správně zvolené softwarové řešení vám ještě dnes pomůže přebudovat vaše operace, abyste již zítra mohli poznat nové výhody a realizovat strategii růstu vaší firmy.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »