• Epicor pro velké podniky

 • Společnost Epicor při koncipování svých řešení vychází ze znalosti vašich požadavků, kdy potřebujete řídit své činnosti jako ucelený, v globální úrovni propojený podnik – místo skupiny nezávislých firem. Potřebujete softwarová řešení, která zvyšují agilitu vašich procesů a zároveň podporují konzistentní postupy, které pomáhají úspěšně vyhovět nárokům z hlediska velikosti i komplexnosti.

  • Zlepšete agilitu, posilujte svoji značku. V prostředí vašeho podniku potřebujete mít přístup k informacím v datových úložištích jednotlivých oddělení, zužitkovat kolektivní znalost a know-how a vstoupit na trh jako jedna ucelená společnost. Potřebujete zkrátit cyklus zpětné vazby mezi výchozím návrhem, výrobou a prodejem, abyste mohli své produkty uvádět simultánně na trhy v celém světě.
  • Vytvořte si kontinuální a flexibilní infrastrukturu IT. Dlouhodobě zavedené organizace pracují s rozsáhlými, dodatečně vestavěnými infrastrukturami a s dlouhodobě zaběhnutými, mnohdy zastaralými systémy. Váš podnik potřebujete softwarová řešení, která jsou natolik robustní a spolehlivá, aby dokázala bezpečně nahradit tyto zastaralé a různorodé systémy. Nová řešení by zároveň měla poskytovat dostatečnou flexibilitu k vytvoření přechodu mezi starým a novým prostředím – s cílem udržet vaše činnosti na optimální úrovni a bezpečně podpořit vaši dlouhodobou strategii v oblasti IT.
  • In-house, outsourcing nebo off-shore. Potřebujete možnost volby – určit pracoviště, kde bude určitá práce provedena a možnost rozhodnout, zda svěříte zakázku vlastnímu oddělení ve firmě, nebo externímu partnerovi. Vaše back-office systémy musí poskytovat podporu k vyhodnocení a realizaci takového rozhodnutí a musí vám pomoci při efektivním využití provozoven kdekoli na světě.
  • Možnosti pro instalace v různých lokalitách. Autonomie divizí a poboček je do určité míry výsledkem fungujících obchodních vztahů na pozadí kulturních, zeměpisných a historických souvislostí a někdy na základě rozvinutého smyslu pro podnikání. Váš podnik potřebuje řešení se snadnou implementací dle modelu On demand (software je poskytován na požádání jako služba) nebo On-premise (instalace v místě s vlastním vybavením) ke spolehlivé podpoře různorodých požadavků a nezávislých přístupů k řešení úkolů ve struktuře celého podniku.
  • Svět je váš trh. Potřebujete podniková softwarová řešení, jaká podporují mezinárodní prostředí zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Musíte splňovat regulatorní nařízení v celosvětovém měřítku a zároveň mít schopnost prosazovat produkty a služby na trzích po celém světě.
  • Posuňte svůj byznys do vyšší úrovně. Správně zvolené softwarové řešení vám ještě dnes pomůže přebudovat vaše operace, abyste již zítra mohli poznat nové výhody a realizovat strategii růstu vaší firmy.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »