• Epicor Information Worker

 • Přístup k podnikovým datům z prostředí Microsoft® Office

  Klíčoví uživatelé podnikových procesů (business workers), tráví velkou část své každodenní práce v desktopovém prostředí s nástroji zvyšování produktivity, jako je sada Microsoft® Office. Zmínění uživatelé zároveň potřebují mít zajištěný přístup k datům, která mohou získat v rozsahu používaných aplikací pro jednotlivé oblasti činností, aby mohli vytvářet informovaná rozhodnutí anebo plnit rutinní úkoly. Jakým způsobem dokážete propojit pracovníky, jimi používané procesy a podniková data, s kterými potřebují pracovat? Odpověď je jasná: pomocí Epicor Information Worker, inovačního nástroje, který zajišťuje hladkou integraci se známým prostředím Microsoft Office a umožňuje uživatelům získat požadované informace kdykoli je potřebují a kdekoli je potřebují.

  Práce v kontextu, online nebo offline

  Možnost přístupu k datům z jakéhokoli množství propojených podnikových aplikací za současného zachování kontextu vaší rozpracované úlohy je výhodou a časovou úsporou. Před uvedením Epicor Information Worker museli uživatelé nejprve “opustit” prostředí Microsoft Office, otevřít požadovanou aplikaci nebo i několik podnikových aplikací, potom vyhledat požadovaná data a okopírovat a vložit vyhledaná data – v krajním případě dokonce přepsat – do aplikace Office. Po zavedení Epicor Information Worker již nemusíte ukončit rozpracovanou úlohu jen proto, abyste mohli vyhledávat informace, které právě potřebujete. Vyhledaná data teď můžete jednoduše načíst přímo do otevřené aplikace Microsoft Office. S načtenými daty můžete dále pracovat offline a po opětovném přihlášení můžete zpracovaná data synchronizovat v režimu online.

  Rozšířený dosah aplikací Epicor

  Mnozí uživatelé podnikových aplikací (business workers), kteří pracují s klíčovými informacemi, nepotřebují používat všechny možnosti v zavedených aplikacích Epicor, ale naopak potřebují jednoduchý přístup k určitým datům, která jsou uložena v podnikovém informačním systému. Epicor Information Worker zajišťuje integraci s prostředím Microsoft Office a umožňuje kvalifikovaným uživatelům vyhledat, zobrazit a modifikovat podniková data. Licence k používání aplikací Epicor jsou požadované v případech, kdy uživatelé shromažďují nebo synchronizují data, což umožňuje firmám rozšiřovat dosah jejich publikovaných dat v systému Epicor dalším uživatelům a zároveň udržet další náklady v souvislosti se zakoupením licencí na minimální úrovni.

  Rychlé osvojení uživateli

  Vaše firma již investovala do řešení Epicor, protože potřebovala automatizovat postupy, shromažďovat a spravovat podniková data a dodržovat shodu s korporátními pravidly a standardy. Avšak ne všichni uživatelé podnikových procesů musí pracovat s těmito aplikacemi. Nastavení přístupových práv uživatelů k podnikovým datům přímo z prostředí Microsoft Office obnáší jen minimální úsilí a ve výsledku dává prostor rychlému růstu pracovní produktivity. Uživatelé si v krátké době osvojí funkce a nástroje Epicor IW zavedené v Microsoft Office a brzy docílí vyššího výkonu.

  Zvýšení výkonu díky snadnému přístupu k požadovaným informacím

  Epicor Information Worker poskytuje uživatelům transparentní a integrované prostředí, které jim pomáhá zvyšovat produktivitu práce. Vedoucí pracovníci mohou přijímat rozhodnutí na základě lepší informovanosti a v kratším čase – díky rychlému přísunu požadovaných dat, aniž by je museli složitě vyhledávat a manuálně přepisovat nebo filtrovat. Je typické, že mimo své podnikové aplikace lidé pracují neformálními způsoby. Epicor Information Worker usnadňuje takovéto neformální interakce a umožňuje uživatelům spolupracovat a plnit zadanou práci ve známém prostředí a komfortními způsoby, jakým dávají přednost.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »