• Řízení financí projektu

 • Organizace zaměřené na projekty čelí řadě dalších požadavků v oblasti řízení financí a finančního výkaznictví, nejen zevnitř, ale také ze stále náročnějšího regulačního systému. Řízení financí projektu interně často překročí organizační a geografické hranice, přičemž řízení matice uplatňuje další poptávku po flexibilním vykazování projektu. Další složitosti přicházejí u projektů trvajících od pár dní nebo týdnů až po řadu let, během nichž může také probíhat řada revizí časových rozpočtů. Kromě toho tyto interní úvahy, soulad s legislativními požadavky a potřeba transparentního uznávání výnosů dále zatěžují řízení financí projektu.

  Řízení financí projektu Epicor®

  Výzvou je splnění těchto různorodých požadavků z jediného softwarového systému pro řízení financí, s minimální administrativní režií a maximální flexibilitou. Řízení financí projektů Epicor umožňuje organizacím založeným na projektech opětovné získání kontroly a odebrání nadbytečných administrativních procesů a nákladů, které s nimi souvisí. To vytváří větší efektivitu, která postupuje přímo od interních procesů.

  Softwarová řešení pro řízení financí napomáhající plnění cílů podniku

  Řízení financí Epicor umožňuje středně velkým až globálním společnostem plnit rostoucí nároky na flexibilitu a finanční regulace v dnešním firemním prostředí. Řešení Řízení financí projektu Epicor je něčím víc než jen softwarem pro řízení financí – je to skutečné světové podnikové řešení.

  • Software pro řízení financí projektů, který podporuje podrobné plánování projektů a řízení financí s jediným místem pro zadávání dat, výkonnými možnostmi účtovacích kódů a vývoje dat po celou dobu trvání projektu od finanční nabídky až k proplacení
  • Zajišťuje úplný přehled celkových nákladů na projekt, ať vzniknou jakýmkoli způsobem – čas, výdaje a materiály včetně sjednaných a narůstajících nákladů, deníků a vyplacení
  • Projevení konzistentního a transparentního uznání výnosů na základě pravidel uznání výnosů, pracovní plochy a výkaznictví
  • V mezinárodním prostředí využijte výhody silné podpory několika organizací a více měn v každém aspektu řešení
  • Vneste kompletní flexibilitu do struktury rozpisu práce (WBS) s větším množstvím způsobů fakturace, měny a schopností zákazníka s přepisy ve vybraných fázích a úlohách v případě nutnosti
  • Sledování porovnání a vykazování rozpočtů, prognóz a odhadů k dokončení prostřednictvím více revizí


 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »