• Řízení shody a rizik

 • V současnosti se zvyšuje komplexnost tržního prostředí a stoupá úroveň regulace. Aby si v rychle se měnícím prostředí globálních trhů uchovaly konkurenceschopnost, musí i největší společnosti zvyšovat efektivitu. Nikdy nebylo těžší orientovat se v myriádě technických, legislativních a dodavatelských norem. Pro podniky, které myslí na budoucnost, však toto prostředí nepředstavuje jen výzvu, ale i příležitost k zavedení strategií řízení shody a rizik, GRC (Governance Risk and Compliance). Strategie GRC pomáhají kontrolovat riziko a efektivně řešit problémy implementace standardů a ve výsledku přispívají k zlepšení výkonnosti firmy.

  V roce 2002 schválil americký kongres Sarbanes-Oxleyho zákon (SOX). Tento zákon má 11 částí, jejichž témata sahají od odpovědnosti firem a reporting až k auditorské nezávislosti a certifikátům shody (compliance certificates). V souvislosti s tímto zákonem se mnoho firem ubírá cestou kvalitních řešení GRC a stále více firem poznává význam a nezbytnost spolehlivého systému GRC. Zákon SOX byl primárně zaměřen na společnosti ve státním sektoru, bez ohlednu na velikost, ale p stupně začal mít velký vliv na soukromý sektor.

  Světem stále více hýbou témata dostupnosti energie a dlouhodobých následků globálního oteplování. I soukromý sektor začíná těmto tématům, která skýtají mnohé příležitosti, věnovat pozornost a snaží se snižovat emise oxidu uhličitého a spotřebu energie v dodavatelském řetězci. Přestože programy vládní podpory jsou v této oblasti ještě v plenkách, vedení mnoha společností dospěla k názoru, že chovat se ekologicky přináší něco víc než jen pocit, že jsme dobrými občany: konkrétně uchopení nových obchodních příležitostí znamená zároveň příležitosti k úsporám, které mohou rozhodující mírou přispět k zlepšení obchodní bilance firmy.

  Při snaze o vyhovění nejen ekologickým standardům proto společnosti hledají pomoc v oblasti IT, ale různá softwarová řešení pomáhají pouze částečně. Důležité je také, aby společnosti zhodnotily efektivitu svých procesů a tam, kde je to nutné, učinily někdy i velmi zásadní změny.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  Řešení Epicor GRC vám pomohou vypořádat se s novými nároky. Děje se tak kombinací softwaru a souvisejících služeb, které pokrývají oblast  řízení dodavatelského řetězce (SCM) a řízení shody se standardy globálního obchodování;  řízení financí včetně kontrolních mechanismů, transparentního a aktivního výkaznictví a řízení auditu a bezpečnosti dat,  řízení produktového cyklu (PLM),  řízení vztahů s dodavateli (SRM) včetně strategického zajištění zdrojů, správy obsahu, správy dokumentů a  řízení výkonu firmy (EPM).

  Řízení shody a rizik představuje dlouhodobý proces. Ke splnění požadavků regulatorního prostředí musejí firmy vedle využití vnitřních zdrojů spolupracovat také s externími odborníky. Řešení Epicor GRC umožňují dokonalejší prognózy vývoje obchodního prostředí a činností firmy, poskytují nástroje pro vyhodnocení a řízení rizik a posilují důvěru všech podílníků.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »