• Řízení obchodních procesů

 • Cílem řízení podnikových procesů, Business Process Management (BPM), je identifikace a zlepšování procesů, které vedou vaši firmu k maximální efektivitě, lépe sladěným postupům a lepší schopnosti reagovat na měnící se podmínky. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že samotný model BPM nemůže zajistit takovou pružnost či agilitu, jakou potřebujete k získání a udržení silné konkurenční pozice – vaše firma současně potřebuje software, který plně automatizuje a pružně podporuje procesy ve firmě, tak jak se průběžně mění. Moderní softwarové řešení je vybudováno s použitím servisně orientovaného přístupu, to znamená na základě architektury zaměřené na služby  service-oriented architecture (SOA) a poskytuje flexibilitu, jaká je nezbytná pro účinné fungování BPM a optimalizaci vašich nejdůležitějších zdrojů.

  Správně vedené BPM

  Ucelené podnikové procesy většinou začínají v určitém oddělení firmy a propracovávají si cestu přes další oddělení či různá pracoviště v rámci celé organizace. Předpokladem účinného řízení procesů BPM je zapojení uživatelů služeb v jednotlivých odděleních firmy při identifikaci procesů, které jsou přínosné a podporují činnost firmy a naopak procesů, které nezvyšují hodnotu výstupů. V tomto smyslu BPM v praxi převádí řízení na uživatele, aby mohli vytvářet a modelovat pravidla v úrovni podnikových služeb. Jsme přesvědčeni, že BPM je nedílnou součástí podniku a podnikového softwarového systému. Řešení dodávaná společností Epicor obsahují BPM ve své základní struktuře.

  Více než workflow

  BPM a účinnost BPM obnáší více než to, co může nabídnout automatizovaný proces workflow. Bez ohledu na zvolený rozsah automatizace, většina podnikových procesů po uplynutí určitého intervalu, obvykle při docílení nastavené podmínky nebo zásahem obsluhy, vyžaduje přestávku a opětovné spuštění. Účinnost BPM zahrnuje integraci různých aplikací s cílem poskytnout co možná nejštíhlejší podnikový proces, který je zároveň bohatě rozvinutý v poskytovaných možnostech. Ve spojení se službou  Epicor Service Connect zajišťuje BPM v reálném čase a událostmi aktivované sladění postupů workflow, automatizaci procesů a integraci aplikací – a to bez nutnosti dodatečného programování. BPM ve své podstatě poskytuje flexibilní nástroj podporující metodiky, jako jsou Lean a Six Sigma, pro kontinuální výkon procesů a zároveň vytváří prostředí agilního softwarového řešení, které vám pomáhá definovat vlastní pravidla firmy a řídit jejich používání v úrovni obchodních procesů.

  Přizpůsobitelné řešení = agilní řízení vašich činností

  Řešení dodávaná v předem připravených paketech jsou víceméně schopná řešit až 80% všech požadavků na podporu podnikových činností – nasazením aplikace "out of the box,“ přesto obvykle chybí 20% podpory, jakou očekáváte pro specifické procesy vaší firmy v poměru k možnostem, jaké obdržíte v předem připraveném paketu. Ještě nedávno se tato typická 20-tiprocentní mezera řešila cílenými úpravami softwaru, anebo změnou podnikových procesů tak, aby vyhovovaly zavedenému softwarovému systému – to jistě nebylo ideální. S moderním softwarem orientovaným na služby můžete podpořit 80% vašich standardních požadavků pomocí připravených možností "out of the box“ a v současné době můžete navíc počítat se snížením 20-procentního nedostatku podpory na méně než 5% díky vysoce adaptabilním možnostem, jaké BPM poskytuje. Epicor vám přináší řešení od základu vyvíjená s použitím nejlépe osvědčených postupů v technologii SOA. Kombinací řešení Epicor SOA a Epicor Service Connect získá vaše firma výkonnou možnost pro snadné remodelace podnikových procesů na míru vašim požadavkům – bez nutnosti změn zdrojového kódu.

  BPM + SOA = Řešení vytvořená pro soulad se změnami

  BPM vám umožňuje upravovat procesy a SOA vám nabízí totéž – bez starostí o úpravy zdrojového kódu. V případě SOA je nastavení procesů pro optimální podporu vašich činností záležitostí konfigurace, nikoliv zavádění úprav. Řešení BPM a SOA kontinuálně podporují zlepšování metodiky řízení procesů a ve výsledku pomáhají vaší firmě rozvíjet inovační přístupy a efektivitu a v neposlední řadě poskytují silnou základnu pro agilitu systému, jakou potřebujete k odezvě na neustále se měnící požadvaky – snadno a rychle.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »